8.09.21

Meretuuleparkide hoonestuslubade menetleja on Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve amet.

Ametkonna kodulehekülg: https://ttja.ee/

Tuuleparkide keskkonnamõju uudised: https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated

Dokumendiregister: https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/ 

Toimetaja: MAIA-LIISA KASVANDIK