« Tagasi

ENERGIAKULUDE HÜVITAMINE

 

 

Häädemeeste vald alustab energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõttu 10. jaanuarist 2022. a.

Energiatoetust on võimalik taotleda vallast ainult Häädemeeste valda registreeritud isikutel. Kui taotlejate tegelik ja peamine elukoht on küll Häädemeeste vallas, kuid registreeritud elukoht on teises kohalikus omavalitsuses, siis peavad need isikud toetuse saamiseks pöördume omavalitsusse, kus on nende registreeritud elukoht.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui leibkonna netosissetulek (kätte saadav raha) jääb alla toetuse meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

 

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud. See tähendas, et jaanuaris 2022. a saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri arvete alusel ning veebruaris 2022. a saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja jaanuari ehk viie kuu tarbimise alusel koostatud arvete osas. 2022. a märtsis enam 2021. a septembri eest toetust taotleda ei saa.

Soovitame tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel võimalusel koguda energiaarveid ja esitada taotlus maksimum kuude peale kokku. Samuti palume võimalusel esitada taotlused digitaalselt allkirjastatuna koos kuludokumentide ja lisadega enda elukoha piirkonna sotsiaaltöötaja e-posti aadressile, mis väldib võimalikke taotlemise ootejärjekordi. Toetuse taotlemise blankett on soovijatele kättesaadav Häädemeeste valla kodulehelt.

Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt, kus on võimalik energiakulude hüvitamise kalkulaatori abil kontrollida kas minu leibkond kuulub toetuse sihtrühma? Kui suur on minu elektri-, gaasi- või kaugküttehinna hüvitis?

 

Häädemeeste vallas on võimalik esitada energiakulude hüvitamise taotlusi enda piirkonna sotsiaaltöötaja e-posti aadressile alates 10. jaanuarist 2022. a ning paberkandjal esitada taotlusi alates 11. jaanuarist 2022. a alljärgnevalt:

Häädemeeste Vallavalitsus, Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald

Teisipäev, neljapäev kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Info ja kontaktisik Eha Säde, sotsiaalnõunik, eha.sade@haademeeste.ee , +372 444 8896 või +372 5340 8385

Häädemeeste teenuskeskus, Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald

Teisipäev, neljapäev kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Info ja kontaktisik Sandra Rebane, sotsiaaltöö spetsialist, sandra.rebane@haademeeste.ee , +372 446 5246, +372 5346 7102

Võiste sotsiaalmaja kontor, Ringi 1, Võiste alevik, Häädemeeste vald

Neljapäev 9.00-14.00

Info ja kontaktisik Merike Adele Mee, puuetega inimeste hoolekande spetsialist, merikeadele.mee@haademeeste.ee , +372 5341 3825

ROHKEM INFOT TOETUSE TAOTLEMISE KOHTA LEIAD SIIT