« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus otsib TUGIISIKUT kahele erivajadusega lapsele haridusasutustesse

(Uulu Lasteaeda ja Uulu Põhikooli)

 

Tugiisiku ülesandeks on:

  • olla ühele poisile toeks lasteaias ja/või ühele poisile koolis
  •  saata last teraapiates ja vabaajategevustes
  • aidata kaasa lapse sotsiaalsete suhete loomisel haridusasutuses

Nõuded kandidaadile:

  • hea kohanemisvõimega
  • sobivus laste keskkonda
  • soovituslikult omab teadmisi erivajadustega lastest

Tugiisikuga sõlmitakse käsundusleping ning teenuse osutamise kestvus ja maht kuus lepitakse kokku vastavalt lapse (laste) vajadustele.

 

Lisainfo:

Irma Vaher

irma.vaher@haademeeste.ee

+372 5915 1721