6.08.19

 

Vallavara valitsemise kord

 

HÄÄDEMEESTE VALLAS PIIRUMI KÜLAS ASUVA PENDI KINNISTU MÜÜGITINGIMUSED

 

1. Häädemeeste vald müüb kirjalikul enampakkumisel raha eest Häädemeeste vallale kuuluva hoonestamata kinnistu (edaspidi kinnistu), mis asub Piirumi külas. Müük toimub vastavuses Häädemeeste Vallavolikogu otsusega 31.01.2019 nr 9 ning Häädemeeste valla vallavara valitsemise korraga.

2. Kinnistu andmed:

Katastriüksuse number, kinnistu nimi, suurus ja alghind eurodes:

84801:001:1854

Pendi

8,84 ha

14 000.-

3. Kinnistu maa sihtotstarve: 100 % ühiskondlike ehitiste maa. Kinnistule puudub ametlik ligipääs avalikult teelt.

4. Enampakkumisele laekunud pakkumiste avamine toimub 19.08.2019. a algusega kell 14.00 Pargi tee 1 Uulu külas Häädemeeste Vallavalitsuse ruumes (II korrusel, ruum 203).

5. Kinnistu dokumentidega saab tutvuda tööpäevadel E-R kell 9.00-16.00. Looduses saab nimetatud varaga tutvuda eelnevalt kokkulepitaval ajal.

6. Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on Häädemeeste Vallavalitsuse kontole nr EE672200001120086893 makstud osavõtumaks 50.- eurot ja tagatisraha 10 % kinnistu enampakkumise alghinnast.

7. Enampakkumisele esitatavad ostusoovid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 19.08.2019. a kell 13.30. Esitada tuleb tagatisraha ja osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid, isikut tõendav dokument (ID kaart või pass). Juriidilisel isikul lisaks volikiri juhul, kui ei ole tegemist enampakkumisel osaleva juriidilise isiku allkirjaõigusliku isikuga, juhatuse otsus enampakkumisel osalemise kohta ja enampakkumise tulemusel ostuõiguse tekkimisel väljaostukohustuse kohta. Ostusoovi võib esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile haademeeste@haademeeste.ee .

8. Kogu ostusumma peab olema vallavalitsuse arvele laekunud enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Ostja on kohustatud ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt kolme kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Juhul kui enampakkumise võitja loobub kinnistu ostust või ei ilmu ostu-müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine antud kinnistule nurjunuks, enampakkumisel osalejale ei tagastata tagatisraha.

11. Osalejatele, kellel ei õnnestunud soetada kinnistut, kantakse tagatisraha tagasi arveldusarvele hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

12. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus. Ostu-müügitehingu vormistamisega seotud riigilõivu ja notaritasu kulud kannab ostja.

 

Lisainfo: Karel Tölp, vallavanem, tel. 5667 3533, e-post:   haademeeste@haademeeste.ee

 

 

Toimetaja: MAIA-LIISA KASVANDIK