6.08.20

 

Häädemeeste valla omavalitsuse täitevorganiks on Häädemeeste Vallavalitsus, mis moodustatakse volikogu poolt.
 
Häädemeeste Vallavalitsuses on 7 liiget.

 

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE LIIKMED:
Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 27.11.2017. a otsusega nr 27.

1.      Karel Tölp - vallavanem

Üldjuhtimine, valla ja vallavalitsuse esindamine vastavalt seadusega, põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele (ka suhetes volikoguga), finantsküsimused,  vallavara. Täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud ülesandeid;

2.      Maia-Liisa Kasvandik- vallavalitsuse liige

Kõik planeeringutega seonduvad küsimused;

3.      Ants Järvesaar - vallavalitsuse liige
         Tel. 5669 6832

Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Häädemeeste valla lõikes;

4.      Valdar Tamm - vallavalitsuse liige
         Tel. 504 6068, e-post grossipuit@gmail.com         

Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Tahkuranna valla lõikes;

5.      Toomas Abel - vallavalitsuse liige

Kõik arengukava koostamise, muutmise ja selle täitmisega ning hangetega seonduvad küsimused;

6.      Helve Reisenbuk - vallavalitsuse liige

Hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnaga seonduvad küsimused;

7.      Siim Suursild - vallavalitsuse liige

Kõik maa, keskkonna, ehituse ja infrastruktuuriga seonduvad küsimused.