22.03.22

 

Häädemeeste valla omavalitsuse täitevorganiks on Häädemeeste Vallavalitsus, mis moodustatakse volikogu poolt.
 
Häädemeeste Vallavalitsuses on 4 liiget.

 

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE LIIKMED:
Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 23.11.2021. a otsusega nr 9.

1.      Külliki Kiiver - vallavanem
tel. 5361 8875, e-post kylliki.kiiver@haademeeste.ee

Üldjuhtimine

2.      Ants Järv- palgaline vallavalitsuse liige abivallavanem
tel. 5860 5785, e-post ants.jarv@haademeeste.ee

infoturbe ja -tehnoloogia, arendustegevuse ning kommunikatsioonialased küsimused;

3.      Helve Reisenbuk - vallavalitsuse liige
tel. 520 2292, e-post helve.reisenbuk@haademeeste.ee

Hariduse, sotsiaal- ja kultuuritööalased küsimused;

4.      Siim Suursild - vallavalitsuse liige
tel. 5887 3309, e-post siim.suursild@haademeeste.ee

Ehitus-, taristu-, loodus-, elukeskkonna- ning maakorraldusalased küsimused.

 

 

Vallavalitsuse protokollid kättesaadavat SIIT