13.01.23

 

Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2023-2026 eelnõu on avalikustatud 13.01.2023- 30.01.2023.

Avalikustamise ajal on kõigil võimalus teha ettepanekuid eelnõu täiendamiseks või muutmiseks.

Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsuse e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või kirjalikult vallamaja aadressile Pargi tee 1, Uulu või teenuskeskusesse Pärnu mnt 13, Häädemeeste hiljemalt 30.01.2023 kell 10.00.

 

Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2023-2026

Lisa 1

Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava tegevuskava 2023-2026

Toimetaja: ANTS JÄRV