29.06.23

 

 

 

Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2023-2026 eelnõu on avalikustatud 1.07.2023- 3.08.2023.

Avalikustamise ajal on kõigil võimalus teha ettepanekuid eelnõu täiendamiseks või muutmiseks.

Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsuse e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee Paberkandjal kirjalikud ettepanekud Häädemeeste Vallavalitsusele aadressil Häädemeeste vald Uulu küla Pargi tee 1 või Häädemeeste alevik Pärnu mnt 13  hiljemalt 3.08.2023.

Avalikud tutvustused:

Uulu Kultuuri - ja Spordikeskuses                  31.07.2023 kell 13.00

Häädemeeste Seltsimajas                                31.07.2023 kell 16.00

 

Eelnõu avalik arutelu toimub 14.08.2023 kell 16.00 Uulu külas, Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse saalis.

 

Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2023-2026

Lisa 1

Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava tegevuskava 2023-2026

Toimetaja: ANTS JÄRV