22.03.23

 

Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2023-2026 eelnõu on avalikustatud 21.03.2023- 3.04.2023.

Vallavalitsuse ettepanekul on lisatud arengukava eelnõu punktis 1.5 „Kitsaskohad" võimalikud Uulu Põhikooli ruumipuuduse lahendused.

 

Avalikustamise ajal on kõigil võimalus teha ettepanekuid eelnõu täiendamiseks või muutmiseks.

Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsuse e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või kirjalikult vallamaja aadressile Pargi tee 1, Uulu või teenuskeskusesse Pärnu mnt 13, Häädemeeste hiljemalt 3.04.2023.

Avalikud arutelud:

Häädemeeste Seltsimajas 4.04.2023 kell 17.00

Uulu Põhikoolis                  6.04.2023 kell 17.00

 

Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2023-2026

Lisa 1

Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava tegevuskava 2023-2026

Toimetaja: ANTS JÄRV