30.11.18

 

 

Häädemeeste Hooldekodu

Juhataja Gerli Liiva

telefon 449 8158
e-post: hooldekodu@haademeeste.ee


Häädemeeste Hooldekodu teenuse tutvustus

Häädemeeste Hooldekodu on Häädemeeste valla halduses olev ööpäevane hoolekandeasutus. 

Häädemeeste Hooldekodu asub kahekorruselises majas (samas majas on päevakeskus). Toad on ühe- ja kahekohalised. Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamine kuni 34-le inimesele. Hooldekodus töötab meditsiiniõde, kelle abi toimub tööaja piirides (tööpäevadel), ülejäänud ajal kiirabi teenus.

Eelisjärjekorras on Häädemeeste valla elanikud, vabade kohtade olemasolul võtame vastu ka teiste valdade elanikud.

Häädemeeste Hooldekodu kohatasu hooldusteenuse puhul on 580 eurot kuus (alates 01.04.2018. a), lisakulutusena mähkmed, retseptiravimid. Alates 01.01.2019. a on kohatasu hind 660 eurot kuus.

Hooldekodusse ei võeta isikuid, kes põevad nakkushaigusi ning kellel on psüühika-ja käitumishäired.

Teenuse taotlemisel on nõutavad alljärgnevad dokumendid:

 • Avaldus, kliendi või tema esindaja (eeskostja, sugulased jne.) poolt  Avalduse vorm
 • Kehtiva isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) olemasolu
 • Pensionitunnistus
 • Puude korral tõendav dokument

Teenuse osutamise aluseks on leping, teenuse osutaja ja kliendi või tema seadusliku esindajaga.

Hooldekodu pakub :

 • ööpäevaringne järelvalve
 • toitlustamine kolm korda päevas (diabeetikule erimenüü)
 • majutamine üheses või kaheses  toas
 • esmatasandi arstiabi - med.õe teenus (hoolealuse terviseseisundi jälgimine, ravimite tellimine, manustamine vastavalt pere- või eriarstide ettekirjutusele jne.)
 • televiisori vaatamise võimalus puhketoas (võimalus on ka individuaalselt tuppa oma televiisor paigutada)
 • kirjanduse lugemine (ajakirjad, ajalehed, raamatud)
 • vajadusel pere- ja erialaarstide vastuvõtule transport
 • abivahenditega seonduv nõustamine
 • vastavalt vajadusele liikumisabi majas ja territooriumil
 • võimalus kaasa võtta isiklikke asju

Tegevusi :

 • vaimulik, hingeline abi (üks /kaks korda kuus jumalateenistus)
 • TV vaatamine
 • ühisüritused (tähtpäevad, arutelud külalistega- Häädemeeste muuseumist, Häädemeeste raamatukogust jne.)
 • klientide meelespidamine sünnipäeval ( lilled, kringel, laulmine)
 • kord nädalas laulutund 
 • huvidel ja hobidel põhinevad vaba aja tegevused (raamatu lugemine, ettelugemised, lauamängud,  jalutuskäigud jne.)

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG