Häädemeeste Vallavalitsus (Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Külliki Kiiver 444 8890, 53618875 Vastuvõtt kokkuleppel,
Reedeti Häädemeeste teenuskeskuses
Ehitusvaldkonna abivallavanem Siim Suursild 444 8883, 58873309 Vastuvõtt kokkuleppel
Abivallavanem (infoturbe ja -tehnoloogia, arendustegevuse ning kommunikatsiooni alased küsimused) Ants Järv 58605785 Vastuvõtt kokkuleppel
Humanitaarvaldkonna abivallavanem Helve Reisenbuk 444 8882, 520 2292 Vastuvõtt kokkuleppel
Vallasekretär Andres Annast 444 8891
Finantsjuht Valli Tiido 444 8895
Ehitusnõunik Alar Vahtra 444 8893, 5300 6898 Vastuvõtt K,N 9.00-17.00
Planeerimis- ja maanõunik Marie Reinson 444 8884, 57880015 Vastuvõtt kokkuleppel
Registrite spetsialist Irja Pede 53006898 Vastuvõtt kokkuleppel
Keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast 444 8884, 58559381
Haldusspetsialist Morten Aasaroht 5559 3790 Vastuvõtt kokkuleppel
Sotsiaalnõunik Eha Säde 444 8896, 53408385 Vastuvõtt kokkuleppel
Järelevalveametnik Vladimir Zemljannikov 444 8890 Vastuvõtt E 9.00-11.00
Lastekaitsenõunik Eliise Erissaar 444 8896, 5915 1721 Vastuvõtt kokkuleppel
Raamatupidaja Krista Kerde 444 8895
Raamatupidaja Sirje Nõmm 444 8895
Registrite spetsialist Helene Klein 444 8893 Teenistussuhe peatatud
Avahooldustöötaja Kaja Kivis 5342 6916 Teenistuskoht Võistes
Puuetega inimeste hoolekande spetsialist Merike Adele Mee 53413825 Teenistuskoht Võistes
Sekretär Iris Hahlberg 444 8890, 5335 8992
 

Häädemeeste teenuskeskus (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001, Häädemeeste vald, Pärnumaa)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Arendusspetsialist - - Ametikoht täitmata
Kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison 44 65 100, 53 585 406
Sotsiaaltöö spetsialist Sandra Rebane 4465246, 53467102 Vastuvõtt T, N 8.00-12.00, 12.30-16.30
Sekretär Maarika Atka 446 4175, 56692175