Häädemeeste Vallavalitsus

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Karel Tölp 444 8890
Ehitusvaldkonna abivallavanem Jaak Vapper 517 7499
Humanitaarvaldkonna abivallavanem Helve Reisenbuk 520 2292
Vallasekretär Ulvi Poopuu 444 8890, 5335 8992 Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00
Finantsjuht Valli Roosmaa 444 8895
Ehitus- ja kommunaalnõunik Alar Vahtra 444 8893, 5300 6898 Vastuvõtt E, T, N 9.00-17.00
Maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg 444 8894, 5300 6898 Lapsehoolduspuhkusel
Maa- ja keskkonnanõunik Sigrit Kasemets 444 8894, 5300 6898 Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00
Planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik 444 8894, 5300 6898 Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00
Sotsiaalnõunik Eha Säde 444 8896, 53408385
Arendusspetsialist Tiiu Sommer 444 8897
Lastekaitse spetsialist Merike Adele Mee 444 8896, 59151721
Järelvalveametnik Vladimir Zemljannikov 444 8890 Vastuvõtt E 9.00-11.00
Lastekaitse spetsialist Lene Hirvela 444 8896 Lapsehoolduspuhkusel
Registrite spetsialist Helene Klein 444 8893, 5300 6898 Vastuvõtt E, T, N 9.00-17.00
Raamatupidaja Krista Kerde 444 8895
Raamatupidaja Sirje Nõmm 444 8895
Sekretär Monika Kunder 444 8890
Sekretär Iris Hahlberg 444 8890, 5335 8992 Lapsehoolduspuhkusel
 

Häädemeeste teeninduspunkt

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Arendusnõunik Toomas Abel 446 4175
Majandusnõunik Harald Kalmet 446 5106, 5559 3790
Kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison 44 65 100, 53 585 406
Sotsiaaltöö spetsialist Sandra Rebane 53467102
Nooreminspektor Lauri Luberg 446 4175 (teave edastatakse)
Sekretär Maarika Atka 446 4175