24.07.23

 

Häädemeeste vallast saab iga laps ja noor kvaliteetse eluks vajaliku ettevalmistuse. Siin töötavad motiveeritud oma tööd südamega tegevad õpetajad ja tugispetsialistid. Õpikeskkond on turvaline ja vastab igas haridusasutuses tänapäevasele käsitlusele. Haridusvõrk võtab arvesse elanike arvu, paiknemist ja igapäevaseid liikumismustreid.

Häädemeeste vallas tegutseb  4 munitsipaalkooli Häädemeeste Keskkool, Uulu Põhikool, Metsapoole Põhikool, Tahkuranna Lasteaed- Algkool ning huvikool Häädemeeste Muusikakool. Haridusasutuste paiknemist kaardil saab vaadata SIIT.

 

 

 

Häädemeeste Keskkool 

Häädemeeste Keskkool asub Pärnu linnast 41 kilomeetri kaugusel, Häädemeeste alevikus. Koolimaja juurde kuulub euronõuetele vastav spordisaal ja köök. Oma hubase olemisega ja sõbraliku keskkonnaga on Häädemeeste Keskkool eluteele saatnud väga palju häid ja tublisid inimesi.

Kooli direktor Aule Kink

Telefon: 526 9104

Kooli tn 10, Häädemeeste alevik 86001, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Tel. 446 4641
Õppealajuhataja, huvijuht 446 4643
e-post: kool@haademeeste.edu.ee
http://haademeeste.edu.ee

https://www.facebook.com/HaademeesteKK
Häädemeeste Keskkooli põhimäärus

 

Metsapoole Põhikool

Metsapoole Põhikool on Eesti edelapoolseim kool, mis alustas tegevust 1853.a Orajõe-Dreimanni algkooli nime all. Koolil on kaasaegne õppekeskkond ja tugevad traditsioonid. 2012.a valmis uus võimlahoone. Peale spordi- ja jõusaali asuavd majas kodunduse ja tööõpetuse klassid ning arvutiklass, õpperuumid algklassidele ning koolisöökla. Koolis töötab arvukalt huviringe ning õhtusel ajal saavad maja kasutada igas eas spordihuvilised.

Metsapoole küla 86010, Häädemeeste vald, Pärnumaa

Kooli direktor Esta Vesik

Telefon: 58190593

Direktor, õppealajuhataja 449 8766
Õpetajad 449 8747
Söökla 449 8445
e-post: metsapoole@haademeeste.ee
http://metsapoolepk.haademeeste.ee/

https://www.facebook.com/metsapoolepohikool
Metsapoole Põhikooli põhimäärus

 

 

 

 

 

 

 

Tahkuranna Lasteaed-Algkool

Tahkuranna algkool

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli koolimaja asub Võistes Pärnu-Ikla maantee ääres. Väga hea bussiühendus toetab õpilaste iseseisvat liikumist, samuti toetab seda kooli tunniplaan. Tahkuranna koolis saab õppida esimesest kuuenda klassini.
Koolis on aktiivne õpilasesindus ja hoolekogu, parimal viisil individuaalset õpiteed toetavad õpetajad, logopeed ja teised koolimeeskonna liikmed. Õpilase kogupäevakooli mõtet toetab ka neljal päeval töötav pikapäevarühm.
Sobivas jalutamise kauguses on Jõulumäe, mis avardab kooli kehalise kasvatuse tundide läbiviimise võimalusi, pakub õpilastele võimalust osaleda erinevates spordiringides. Erinevat tegevust pakuvad ka kooli huviringid ja Tahku Tare noortetoa tegevused.

Oleme uhked oma koolipere ja kauni maja üle.

 

Riia mnt 2, Võiste alevik 86501, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Tel. 446 0161
e-post: tahkurannalak@haademeeste.ee
http://tla.tahkuranna.ee/index.php
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli põhimäärus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uulu Põhikool

Uulu Põhikool on Uulu küla parim kool, kus omandab täna põhiharidust 209 õpilast ja töötab 34 töötajat. Meie koolis on imearmas koolipere, kes tegutseb igapäevaselt ühise eesmärgi nimel – et kõik meie õpilased saaksid võimalikult hea hariduse. Uulu Põhikoolis on kõik koolipere liikmed võrdselt olulised, kõik õpilased, lapsevanemad ja töötajad. Me oleme Liikuma Kutsuv Kool, me oleme tulevikku vaatav kool, me oleme ühtehoidev kool.

 

Soometsa tee 3, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa

Kooli direktori kohusetäitja Kätlin Janson

Telefon: 5819 0262

Õppealajuhataja: 58190263

Sekretär: 58190259
e-post: uulupk@uulu.edu.ee
Koduleht: uulu.edu.ee

https://www.facebook.com/uulupk
Uulu Põhikooli põhimäärus

 

Toimetaja: ANTS JÄRV