Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära Kaasiku teele freesasfaltist katte ehitamiseks. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 7.september kell 9.00 e-posti teel...

Hange Kaasiku teele freesasfaltist katte ehitamine

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära Kaasiku teele freesasfaltist katte ehitamiseks. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 7.september kell 9.00 e-posti teel...

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära  UULU KÜLAS OSALISE LILLEPÕLLU KINNISTU UULU LASTEAIA DETAILPLANEERINGU TOPO-GEODEETILISE MÕÕDISTUSE JA DETAILPLANEERINGU...

UULU KÜLAS OSALISE LILLEPÕLLU KINNISTU UULU LASTEAIA DETAILPLANEERINGU TOPO-GEODEETILISE MÕÕDISTUSE JA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMINE

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära  UULU KÜLAS OSALISE LILLEPÕLLU KINNISTU UULU LASTEAIA DETAILPLANEERINGU TOPO-GEODEETILISE MÕÕDISTUSE JA DETAILPLANEERINGU...

Riigihanke eesmärk on sõlmida hankeleping päikesepaneelide projekteerimiseks, projektijärgsete seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks Häädemeeste Eakate Kodule. Päikesepaneelidest toodang peab...

Hange päikesepaneelide projekteerimine ja paigaldamine Häädemeeste Eakate Kodule

Riigihanke eesmärk on sõlmida hankeleping päikesepaneelide projekteerimiseks, projektijärgsete seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks Häädemeeste Eakate Kodule. Päikesepaneelidest toodang peab...

Häädemeeste Vallavalitsus otsustas korraldada hanke alla lihthanke piirmäära täiendatud hankedokumentidega " Hange teeäärte niitmiseks Häädemeeste valla avalikel teedel II". Pakkumuste...

Hange teeäärte niitmiseks Häädemeeste valla avalikel teedel II

Häädemeeste Vallavalitsus otsustas korraldada hanke alla lihthanke piirmäära täiendatud hankedokumentidega " Hange teeäärte niitmiseks Häädemeeste valla avalikel teedel II". Pakkumuste...

Hanke käigus ehitatakse Häädemeeste valla teedele tellijale luuluvast freesasfalti purust katted, mis pinnatakse üle 1x graniitlillustiku ja bituumeni seguga u. 7400m ulatuses ning ühele teele...

Häädemeeste valla teedele tolmuvabade katete ehitamine 2023.a

Hanke käigus ehitatakse Häädemeeste valla teedele tellijale luuluvast freesasfalti purust katted, mis pinnatakse üle 1x graniitlillustiku ja bituumeni seguga u. 7400m ulatuses ning ühele teele...

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Kabli Lasteaia projekteerimis ja ehitustööde omanikujärelevalve" . Hanke eesmärgiks on sõlmida leping pädeva OJV teostajaga....

Hange omanikujärelevalve teostaja leidmiseks Kabli lasteaia hoone projekteerimisel ja ehitamisel

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Kabli Lasteaia projekteerimis ja ehitustööde omanikujärelevalve" . Hanke eesmärgiks on sõlmida leping pädeva OJV teostajaga....

Häädemeesta Vallavalitsus otsustas lõpetada hankemenetluse omal algatusel põhjendusega, et peale pakkumuste esitamist selgus hankedokumentide kontrollimisel, et hanke tehnilises kirjelduses ja...

Hange teeäärte niitmiseks Häädemeeste valla avalikel teedel

Häädemeesta Vallavalitsus otsustas lõpetada hankemenetluse omal algatusel põhjendusega, et peale pakkumuste esitamist selgus hankedokumentide kontrollimisel, et hanke tehnilises kirjelduses ja...

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära sõiduauto kasutusendiks. Hanke tulemusena sõlmitakse kasutusrendi leping tähtajaga 60 kuud. Pakkumused tuleb esitada...

Sõiduauto kasutusrendi hange

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära sõiduauto kasutusendiks. Hanke tulemusena sõlmitakse kasutusrendi leping tähtajaga 60 kuud. Pakkumused tuleb esitada...

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Kabli lasteaia hoone lammutus ja ehitus sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamine

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Häädemeeste vallavalitsus palub esitada pakkumuse Häädemeeste valla kruusateede hööveldamiseks 2023. aastal vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele ja kruusateede andmetele teederegistrist....

Häädemeeste valla kruusateede hööveldamine 2023

Häädemeeste vallavalitsus palub esitada pakkumuse Häädemeeste valla kruusateede hööveldamiseks 2023. aastal vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele ja kruusateede andmetele teederegistrist....

Häädemeeste vald soovib välja ehitada kergliiklustee lõigu Uulu-Soomets tee ääres olemasolevast kergliiklusteest kuni Lepa-Leina küla tee ristmikuni. Ainus liikumisvõimalus kergliiklejatel...

Uulu-Soometsa tee kergliiklustee projekteerimine

Häädemeeste vald soovib välja ehitada kergliiklustee lõigu Uulu-Soomets tee ääres olemasolevast kergliiklusteest kuni Lepa-Leina küla tee ristmikuni. Ainus liikumisvõimalus kergliiklejatel...

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Kabli lasteaia hoone lammutus ja ehitus sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamine

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub osalema alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära hanke „Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2022, 2023 ja 2024 majandusaasta aastaaruannete auditeerimine "...

Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2022, 2023 ja 2024 majandusaasta aastaaruannete auditeerimine

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub osalema alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära hanke „Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2022, 2023 ja 2024 majandusaasta aastaaruannete auditeerimine "...

Hanke eesmärk on Häädemeeste valla tänavavalgustusvõrgu hooldamine alates liitumispunktist madalpinge jaotusvõrguga kuni valgustus- ja vooluvõtupunktideni. Hange on leitav riigihangete...

Häädemeeste valla tänavavalgustuse hooldus 36 kuuks

Hanke eesmärk on Häädemeeste valla tänavavalgustusvõrgu hooldamine alates liitumispunktist madalpinge jaotusvõrguga kuni valgustus- ja vooluvõtupunktideni. Hange on leitav riigihangete...

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Kabli lasteaia hoone lammutus ja ehitus sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamine

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Häädemeeste Vallavalitsus palub hinnapakkumist reservtoitesisendite lisamiseks olemasolevale elektrisüsteemile mobiilsete diiselgeneraatorite tarvis Häädemeeste Keskkooli (Kooli tn 10,...

Hange alla lihthanke piirmäära elektrisisenditele reservtoitesisendite lisamiseks Häädemeeste Keskkooli ning Uulu Kultuuri ja Spordikeskuse hoonetes

Häädemeeste Vallavalitsus palub hinnapakkumist reservtoitesisendite lisamiseks olemasolevale elektrisüsteemile mobiilsete diiselgeneraatorite tarvis Häädemeeste Keskkooli (Kooli tn 10,...

Hanke eesmärk on teede hööveldamine teekatte profiili tagamiseks ja lohkude silumiseks. Hange on leitav riigihangete registrist. Viide hankele asub SIIN .

Häädemeeste valla teede hööveldamine sügis 2022

Hanke eesmärk on teede hööveldamine teekatte profiili tagamiseks ja lohkude silumiseks. Hange on leitav riigihangete registrist. Viide hankele asub SIIN .

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema hankemenetluse " Häädemeeste valla kruusateede jooksev remont 202 2 " hankemenetluses. Hankedokumentide kohta selgituste või...

Häädemeeste valla kruusateede jooksev remont 2022

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema hankemenetluse " Häädemeeste valla kruusateede jooksev remont 202 2 " hankemenetluses. Hankedokumentide kohta selgituste või...

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone asemele kaasaegne energiatõhus kahe rühmaga lasteaia...

Kabli lasteaia hoone lammutus ja ehitus sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamine

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone asemele kaasaegne energiatõhus kahe rühmaga lasteaia...

Hanke eesmärgiks on teostada mustkatete rajamine Häädemeeste vallas asuvatele teedele (asukohad maa-ameti kaartidel).   Hange on kättesaadav SIIT .

Häädemeeste valla mustkatted 2022

Hanke eesmärgiks on teostada mustkatete rajamine Häädemeeste vallas asuvatele teedele (asukohad maa-ameti kaartidel).   Hange on kättesaadav SIIT .