Käesoleva hanke objektiks on Häädemeeste valla kohalike teede teeäärte niitmine 2024-2026 Link hanketeatele: ...

Hange “Teeäärte niitmine Häädemeeste vallas 2024-2026”

  Käesoleva hanke objektiks on Häädemeeste valla kohalike teede teeäärte niitmine 2024-2026 Link hanketeatele: ...

Häädemeeste Vallavalitsus soovib hankida valla teehoiukava. Kava koostatakse viieks aastaks. Hinnapakkumised palume esitada hiljemalt 30.04.2024. a kell 9.00 Häädemeeste...

Häädemeeste valla teehoiukava

Häädemeeste Vallavalitsus soovib hankida valla teehoiukava. Kava koostatakse viieks aastaks. Hinnapakkumised palume esitada hiljemalt 30.04.2024. a kell 9.00 Häädemeeste...

Häädemeeste vallavalitsus palub esitada pakkumuse Häädemeeste valla kruusateede tolmutõrje 2024. aastal vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Hanke eeldatav maksumus ei ületa lihthanke...

Häädemeeste valla kruusateede tolmutõrje 2024

Häädemeeste vallavalitsus palub esitada pakkumuse Häädemeeste valla kruusateede tolmutõrje 2024. aastal vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Hanke eeldatav maksumus ei ületa lihthanke...

Häädemeeste Vallavalitsus palub esitada pakkumuse Häädemeeste valla mustkattega teede remontile 2024. aastal vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Hanke eeldatav maksumus ei ületa...

Häädemeeste valla mustkattega teede remont 2024

Häädemeeste Vallavalitsus palub esitada pakkumuse Häädemeeste valla mustkattega teede remontile 2024. aastal vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Hanke eeldatav maksumus ei ületa...

Hanke käigus ehitatakse Häädemeeste valla teedele tellijale kuuluvast freesasfalti purust katted, mis pinnatakse üle 1x graniitlillustiku ja bituumeni seguga u. 15000 m ulatuses ning ühele teele...

Häädemeeste valla teedele tolmuvabade katete ehitamine 2024.a.

Hanke käigus ehitatakse Häädemeeste valla teedele tellijale kuuluvast freesasfalti purust katted, mis pinnatakse üle 1x graniitlillustiku ja bituumeni seguga u. 15000 m ulatuses ning ühele teele...

Häädemeeste Vallavalitsusel on võimalus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetuse läbi projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Häädemeeste vallas" hankida Häädemeestevalla ...

Hange "Soojustatud kodukompostrite soetamine“

Häädemeeste Vallavalitsusel on võimalus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetuse läbi projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Häädemeeste vallas" hankida Häädemeestevalla ...

Häädemeeste vallavalitsus palub esitada pakkumuse Häädemeeste valla kruusateede hööveldamiseks 2024. aastal vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele ja kruusateede andmetele teederegistrist....

Häädemeeste valla kruusateede hööveldamine 2024

Häädemeeste vallavalitsus palub esitada pakkumuse Häädemeeste valla kruusateede hööveldamiseks 2024. aastal vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele ja kruusateede andmetele teederegistrist....

Hankelepingu esemeks on nelja sõiduki soetamine läbi võetava kasutusrendi. Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist SIIT .

Häädemeeste Vallavalitsuse sõiduautode kasutusrent

Hankelepingu esemeks on nelja sõiduki soetamine läbi võetava kasutusrendi. Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist SIIT .

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke, mille sisuks on  Häädemeeste vallas, Kabli külas, Lasteaia tee 4 asuva Kabli Lasteaia...

Kabli Lasteaia projekti ekspertiisi koostamine

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke, mille sisuks on  Häädemeeste vallas, Kabli külas, Lasteaia tee 4 asuva Kabli Lasteaia...

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära Kaasiku teele freesasfaltist katte ehitamiseks. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 7.september kell 9.00 e-posti teel...

Hange Kaasiku teele freesasfaltist katte ehitamine

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära Kaasiku teele freesasfaltist katte ehitamiseks. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 7.september kell 9.00 e-posti teel...

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära  UULU KÜLAS OSALISE LILLEPÕLLU KINNISTU UULU LASTEAIA DETAILPLANEERINGU TOPO-GEODEETILISE MÕÕDISTUSE JA DETAILPLANEERINGU...

UULU KÜLAS OSALISE LILLEPÕLLU KINNISTU UULU LASTEAIA DETAILPLANEERINGU TOPO-GEODEETILISE MÕÕDISTUSE JA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMINE

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära  UULU KÜLAS OSALISE LILLEPÕLLU KINNISTU UULU LASTEAIA DETAILPLANEERINGU TOPO-GEODEETILISE MÕÕDISTUSE JA DETAILPLANEERINGU...

Riigihanke eesmärk on sõlmida hankeleping päikesepaneelide projekteerimiseks, projektijärgsete seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks Häädemeeste Eakate Kodule. Päikesepaneelidest toodang peab...

Hange päikesepaneelide projekteerimine ja paigaldamine Häädemeeste Eakate Kodule

Riigihanke eesmärk on sõlmida hankeleping päikesepaneelide projekteerimiseks, projektijärgsete seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks Häädemeeste Eakate Kodule. Päikesepaneelidest toodang peab...

Häädemeeste Vallavalitsus otsustas korraldada hanke alla lihthanke piirmäära täiendatud hankedokumentidega " Hange teeäärte niitmiseks Häädemeeste valla avalikel teedel II". Pakkumuste...

Hange teeäärte niitmiseks Häädemeeste valla avalikel teedel II

Häädemeeste Vallavalitsus otsustas korraldada hanke alla lihthanke piirmäära täiendatud hankedokumentidega " Hange teeäärte niitmiseks Häädemeeste valla avalikel teedel II". Pakkumuste...

Hanke käigus ehitatakse Häädemeeste valla teedele tellijale luuluvast freesasfalti purust katted, mis pinnatakse üle 1x graniitlillustiku ja bituumeni seguga u. 7400m ulatuses ning ühele teele...

Häädemeeste valla teedele tolmuvabade katete ehitamine 2023.a

Hanke käigus ehitatakse Häädemeeste valla teedele tellijale luuluvast freesasfalti purust katted, mis pinnatakse üle 1x graniitlillustiku ja bituumeni seguga u. 7400m ulatuses ning ühele teele...

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Kabli Lasteaia projekteerimis ja ehitustööde omanikujärelevalve" . Hanke eesmärgiks on sõlmida leping pädeva OJV teostajaga....

Hange omanikujärelevalve teostaja leidmiseks Kabli lasteaia hoone projekteerimisel ja ehitamisel

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Kabli Lasteaia projekteerimis ja ehitustööde omanikujärelevalve" . Hanke eesmärgiks on sõlmida leping pädeva OJV teostajaga....

Häädemeesta Vallavalitsus otsustas lõpetada hankemenetluse omal algatusel põhjendusega, et peale pakkumuste esitamist selgus hankedokumentide kontrollimisel, et hanke tehnilises kirjelduses ja...

Hange teeäärte niitmiseks Häädemeeste valla avalikel teedel

Häädemeesta Vallavalitsus otsustas lõpetada hankemenetluse omal algatusel põhjendusega, et peale pakkumuste esitamist selgus hankedokumentide kontrollimisel, et hanke tehnilises kirjelduses ja...

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära sõiduauto kasutusendiks. Hanke tulemusena sõlmitakse kasutusrendi leping tähtajaga 60 kuud. Pakkumused tuleb esitada...

Sõiduauto kasutusrendi hange

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära sõiduauto kasutusendiks. Hanke tulemusena sõlmitakse kasutusrendi leping tähtajaga 60 kuud. Pakkumused tuleb esitada...

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Kabli lasteaia hoone lammutus ja ehitus sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamine

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe...

Häädemeeste vallavalitsus palub esitada pakkumuse Häädemeeste valla kruusateede hööveldamiseks 2023. aastal vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele ja kruusateede andmetele teederegistrist....

Häädemeeste valla kruusateede hööveldamine 2023

Häädemeeste vallavalitsus palub esitada pakkumuse Häädemeeste valla kruusateede hööveldamiseks 2023. aastal vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele ja kruusateede andmetele teederegistrist....

Häädemeeste vald soovib välja ehitada kergliiklustee lõigu Uulu-Soomets tee ääres olemasolevast kergliiklusteest kuni Lepa-Leina küla tee ristmikuni. Ainus liikumisvõimalus kergliiklejatel...

Uulu-Soometsa tee kergliiklustee projekteerimine

Häädemeeste vald soovib välja ehitada kergliiklustee lõigu Uulu-Soomets tee ääres olemasolevast kergliiklusteest kuni Lepa-Leina küla tee ristmikuni. Ainus liikumisvõimalus kergliiklejatel...