26.05.21

 

 

Häädemeeste Muuseum

Kooli tn 9/Kõrtsi, Häädemeeste alevik 86001,Häädemeeste vald, Pärnumaa 

Juhataja Kaire Käära

e-post: muuseum@haademeeste.ee 
Tel. 446 4315; 5698 0136

Muuseum on avatud:
E ja T 12.00-17.00
Teistel aegadel juhatajaga kokkuleppel.

Häädemeeste muuseum on munitsipaalmuuseum, mis loodi 1991.aastal. Muuseum kogub, uurib ja säilitab valla ajaloo-, kultuuri- ja loodusteaduste alast informatsiooni ning esemelist materjali ning korraldab nende tutvustamist. Aitab kaasa paikkonna ajaloolise kultuuriloo säilitamisele. Aastas külastab muuseumi ja muuseumi poolt korraldatud näitusi-üritusi üle 2000 inimese. 
Häädemeeste muuseumis on rohkelt koduloolist kirjandust. 2009 a. valmis Häädemeestest film, mida saab seal vaadata.
Tuntud isikute elulugude kogud, palju mereteemaatilist ja purjekatega seotud ajaloolisi esemeid ja kirjutisi.

Muuseumis korraldatakse kohaliku käsitöö näituseid ja käsitöötubasid, kokkusaamisi ja vestlusõhtuid.

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG