20.02.23

 

Häädemeeste valla noortevolikogu


Häädemeeste valla noortevolikogu valimistulemused

2. detsembril 2022. aastal luges valimiskomisjon (Egle Vutt, Ants Järv, Heli Lank, Aigi Treumuth, Marju Tomp, Anne Kalda, Ester Kose) hääled kokku ja selgitati välja Häädemeeste kolmas noortevolikogu koosseis järgnevalt:

 

Metsapoole piirkond (1 liige):

1. Lisete Nepste

 

Häädemeeste/ Kabli piirkond (5 liiget):

2. Heivi Lepik

3. Katrin Kurm

4. Marcus Maddison

5. Kristiana Murulauk

6. Grettelis Vesik

 

Võiste/ Tahkuranna piirkond (3 liiget):

7. Miia Masso

8. Kai Elisabeth Kaldas

9. Merili Holter

 

Uulu Piirkond (5 liiget):

10. Sten Erich Haljasoks

11. Aurelia Kaasik

12. Rika Eeskivi

13. Getter Ennok

14. Liandra Kuusemäe

 

Noortevolikogu esimees on Aurelia Kaasik ja aseesimehed on Getter Ennok ja Heivi Lepik.

Noortevolikogu valitakse ja töötab vastavalt Häädemeeste Vallavolikogu poolt 28.02.2019. a vastu võetud määrusele nr 4 "Häädemeeste valla noortevolikogu põhimäärus".

 

Eesmärk ja põhitegevus:

  1. Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
  2. Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  • arutab noori puudutavaid küsimusi ning teeb vallavolikogule ja –valitusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  • tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  • teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade noortevolikogudega;
  • esindab Häädemeeste noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorte üritusel.

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG