8.02.21

 

Häädemeeste valla noortevolikogu

Häädemeeste valla noortevolikogu valimistulemused

30. novembril 2020. aastal luges valimiskomisjon (Egle Vutt, Ants Järv, Heli Lank, Katriin Tammekivi, Teele Tõnisson, Anne Kalda, Ester Kose, Ege Altmart) hääled kokku ja selgitati välja Häädemeeste teine noortevolikogu koosseis järgnevalt:

 

Metsapoole piirkond (1 liige):

1. Lisete Nepste

 

Häädemeeste/Kabli piirkond (5 liiget):

2. Timmu Kiiver

3. Heivi Lepik

4. Katrin Kurm

5. Lisette Eylandt

6. Kaidi Siim

 

Võiste/Tahkuranna piirkond (3 liiget):

7. Analota Helin

8. Teet Järvoja

9. Max Marcus Lees

 

Uulu Piirkond (5 liiget):

10. Getter Ennok

11. Mats Madis Maddison

12. Anett Aedma

13. Aurelia Kaasik

14. Piia Karlotta Rand

 

Noortevolikogu esimees on Heivi Lepik ja aseesimehed on Katrin Kurm ja Teet Järvoja.

Noortevolikogu valitakse ja töötab vastavalt Häädemeeste Vallavolikogu poolt 28.02.2019. a  vastu võetud määrusele nr 4  "Häädemeeste valla noortevolikogu põhimäärus".

 

Eesmärk ja põhitegevus:

  1. Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
  2. Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  • arutab noori puudutavaid küsimusi ning teeb vallavolikogule ja –valitusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  • tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  • teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade noortevolikogudega;
  • esindab Häädemeeste noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorte üritusel.

 


 

Lisainfo: Egle Vutt, egle.vutt@haademeeste.ee

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG