11.12.19

 

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse veebilehel.

 

Palgajuhend

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG