Planeeringute teated

Männiküla tee 14 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.06.-20.07.2020. Häädemeeste Vallavolikogu on algatanud Laadi küla Männiküla tee 14 detailplaneeringu oma 24.10.2019 otsusega nr...

Laadi küla Männiküla tee 14 detailplaneering

Männiküla tee 14 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.06.-20.07.2020. Häädemeeste Vallavolikogu on algatanud Laadi küla Männiküla tee 14 detailplaneeringu oma 24.10.2019 otsusega nr...

Reiu küla Lottemaa IV detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.06.-13.07.2020.  Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud Reiu küla Lottemaa IV detailplaneeringu 17.09.2019 a....

Reiu küla Lottemaa IV detailplaneering

Reiu küla Lottemaa IV detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.06.-13.07.2020.  Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud Reiu küla Lottemaa IV detailplaneeringu 17.09.2019 a....