Planeeringute teated

Mihkli ja Väike-Mihkli detailplaneeringu avalikustamisel laekunud vastuväidete arutelu toimub 18.06 kell 11 Kablis külas Lepanina hotelli välialal. Häädemeeste Vallavalitsus korraldas...

Majaka küla Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute detailplaneering

Mihkli ja Väike-Mihkli detailplaneeringu avalikustamisel laekunud vastuväidete arutelu toimub 18.06 kell 11 Kablis külas Lepanina hotelli välialal. Häädemeeste Vallavalitsus korraldas...

Häädemeeste Vallavalitsus algatas Uulu küla Savinovi kinnistu detailplaneeringu oma 5.01.2021 istungil. Planeeringuala pindala on 2404 m 2 . Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva...

Uulu küla Savinovi kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus algatas Uulu küla Savinovi kinnistu detailplaneeringu oma 5.01.2021 istungil. Planeeringuala pindala on 2404 m 2 . Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva...

Reiu küla Kure väikekoha detailplaneering on algatatud Häädemeeste Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 6.  Planeeringualaks on Kure väikekoht 1-28 katastriüksused. Detailplaneeringu...

Reiu küla Kure väikekoha detailplaneering

Reiu küla Kure väikekoha detailplaneering on algatatud Häädemeeste Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 6.  Planeeringualaks on Kure väikekoht 1-28 katastriüksused. Detailplaneeringu...

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Lepaküla Soometsa tee 54 detailplaneeringu avaliku väljapaneku 3.05.-17.05.2021.  Planeeringuala suurus on 5,68 ha. Detailplaneering on kooskõlas alal...

Lepaküla Soometsa tee 54 detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Lepaküla Soometsa tee 54 detailplaneeringu avaliku väljapaneku 3.05.-17.05.2021.  Planeeringuala suurus on 5,68 ha. Detailplaneering on kooskõlas alal...