Planeeringute teated

Tahkuranna Vallavalitsus on Reiu küla Vana-Nurme detailplaneeringu algatanud 27.01.2015.a korraldusega nr 22. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 8 hoone...

Reiu küla Vana-Nurme kinnistu detailplaneering

Tahkuranna Vallavalitsus on Reiu küla Vana-Nurme detailplaneeringu algatanud 27.01.2015.a korraldusega nr 22. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 8 hoone...

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Uulu küla Laadi tee 20 detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15.04.-29.04.2019. a . Üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu eesmärk on jagada...

Uulu küla Laadi tee 20 detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Uulu küla Laadi tee 20 detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15.04.-29.04.2019. a . Üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu eesmärk on jagada...