Planeeringute teated

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 30.08.2018. a istungil Lepaküla Uuetoa kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse tunnus 84801:001:1455). Planeeringu eesmärk on kinnistule ühe üksikelamu...

Lepaküla Uuetoa kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 30.08.2018. a istungil Lepaküla Uuetoa kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse tunnus 84801:001:1455). Planeeringu eesmärk on kinnistule ühe üksikelamu...

Häädemeeste vallavalitsus on algatanud Mereküla Karu tee 24 detailplaneeringu oma 19.12.2017 a korraldusega nr 34. Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Mereküla Karu tee 24 kinnistu...

Mereküla Karu tee 24 kinnistu detailplaneering

Häädemeeste vallavalitsus on algatanud Mereküla Karu tee 24 detailplaneeringu oma 19.12.2017 a korraldusega nr 34. Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Mereküla Karu tee 24 kinnistu...