Planeeringute teated

Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud Laadi küla Jasmiina kinnistu  ja Männiku kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala pindala on 3,1 ha. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva...

Laadi küla Miina ja Männiku kinnistute detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud Laadi küla Jasmiina kinnistu  ja Männiku kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala pindala on 3,1 ha. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva...

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 30.08.2018. a istungil Lepaküla Uuetoa kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse tunnus 84801:001:1455). Planeeringu eesmärk on kinnistule ühe üksikelamu...

Lepaküla Uuetoa kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 30.08.2018. a istungil Lepaküla Uuetoa kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse tunnus 84801:001:1455). Planeeringu eesmärk on kinnistule ühe üksikelamu...