Planeeringute teated

  Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Leina küla Jõulumäe tervisekeskuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 13.-27. aprill 2020. Väljapaneku ajal on igal isikul  õigus...

Leina küla Jõulumäe tervisekeskuse kinnistu detailplaneering

  Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Leina küla Jõulumäe tervisekeskuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 13.-27. aprill 2020. Väljapaneku ajal on igal isikul  õigus...

Häädemeeste Vallavolikogu on algatanud Laadi küla Männiküla tee 14 detailplaneeringu oma 24.10.2019 otsusega nr 39. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks ning...

Laadi küla Männiküla tee 14 detailplaneering

Häädemeeste Vallavolikogu on algatanud Laadi küla Männiküla tee 14 detailplaneeringu oma 24.10.2019 otsusega nr 39. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks ning...

Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud Reiu ranna lähipiirkonna kindlustusrajatise detailplaneeringu oma 03.04.2018 a korraldusega nr 128. Detailplaneeringu eesmärk on anda ehitusõigus Rae...

Reiu ranna lähipiirkonna kindlustusrajatise detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud Reiu ranna lähipiirkonna kindlustusrajatise detailplaneeringu oma 03.04.2018 a korraldusega nr 128. Detailplaneeringu eesmärk on anda ehitusõigus Rae...