2.12.21

 

Häädemeeste valla põhimäärus (kehtestatud Häädemeeste Vallavolikogu 28.06.2018. a määrusega nr 19)

Toimetaja: IRIS HAHLBERG