3.03.23

Riigikogu valimistest Häädemeeste vallas

Riigikogu valimised 2023

Riigikogu 2023. aasta valimistulemuste kindlakstegemine Häädemeeste vallas.

 

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil 2023.

Eelhääletus algab valimisjaoskondades alates osaliselt 27. veebruarist ning kestab kuni 4. märtsini 2023.

Endiselt kehtib Häädemeeste Vallavalitsuse 24.08.2021 määrus nr 2 "Valimisjaoskondade moodustamine". See tähendab, et 2023. aasta Riigikogu valimistel asuvad valimisjaoskonnad Häädemeeste vallas nendes samades kohtades, kus 2021. aastal toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

 

Kokku on Häädemeeste vallas VI  valimisjaoskonda:

 

I jaoskond

Uulu külas Pargi tee 1 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse ruumides asuv jaoskond on

avatud eelhääletuseks 27. veebruarist 2023 kuni 4. märtsini 2023 kell 12:00-20:00.  

I Jaoskond korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda, vajadusel ka asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses toimuvat eelhääletamist.

Samuti on jaoskond avatud valimispäeval 5. märtsil 2023 kell 09:00 - 20:00.

Jaoskonna kontakttelefon on +372 5888 7241.

 

II jaoskond

Tahkuranna külas Tahkutare ruumides asuv jaoskond on

avatud eelhääletuseks 3. märtsist 2023 kuni 4. märtsini 2023 kell 12:00-20:00.  

Samuti on jaoskond avatud valimispäeval 5. märtsil 2023 kell 09:00 - 20:00.

Jaoskonna kontakttelefon on +37258887242

 

III jaoskond

Häädemeeste alevikus Pärnu mnt 13 valla teenuskeskuses asuv jaoskond on

avatud eelhääletuseks 03.03.2023 kuni 04.03.2023 kell 12:00-20:00.  

Samuti on jaoskond avatud valimispäeval 5. märtsil 2023 kell 09:00 - 20:00.

Jaoskonna kontakttelefon on +37258887243.

 

IV jaoskond

Kabli külas Kabli seltsimajas asuv jaoskond on

avatud eelhääletuseks 3. märtsist 2023 kuni 4. märtsini 2023 kell 12:00-20:00.  

Samuti on jaoskond avatud valimispäeval 5. märtsil 2023 kell 09:00 - 20:00.

Jaoskonna kontakttelefon on +37258887244.

 

V jaoskond

Massiaru külas Massiaru raamatukogus asuv jaoskond on

avatud eelhääletuseks 3. märtsist 2023 kuni 4. märtsini 2023 kell 12:00-20:00.  

Samuti on jaoskond avatud valimispäeval 5. märtsil 2023 kell 09:00 - 20:00.

Jaoskonna kontakttelefon on +37258887245

 

VI jaoskond

Treimani külas Treimani rahvamajas asuv jaoskond on

avatud eelhääletuseks 3. märtsist 2023 kuni 4. märtsini 2023 kell 12:00-20:00.  

Samuti on jaoskond avatud valimispäeval 5. märtsil 2023 kell 09:00 - 20:00.

Jaoskonna kontakttelefon on +37258887246

 

Juhul, kui soovitakse valimiste toimumise ajal rohkem infot või näiteks avaldada soovi kodus hääletada, siis palun helistage endale lähima jaoskonna telefoninumbril.

Valimisjaoskondade telefoninumbrid on kindlasti avatud jaoskonnas avatud eelhääletuspäevadel ning valimispäeval.

 

 

Toimetaja: ANTS JÄRV