26.03.24

 

Häädemeeste Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
(Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 26.01.2023. a otsusega nr 6)

 

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG