Ühinemiseelse Tahkuranna valla üldplaneering kehtestati Tahkuranna Vallavolikogu 31.05.2012.a määrusega nr 11. Planeeritud Via Baltica trassikoridoris kehtivad maakasutustingimused on...

Ühinemiseelse Tahkuranna valla üldplaneering

Ühinemiseelse Tahkuranna valla üldplaneering kehtestati Tahkuranna Vallavolikogu 31.05.2012.a määrusega nr 11. Planeeritud Via Baltica trassikoridoris kehtivad maakasutustingimused on...

Ühinemiseelse Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering hõlmab rannikupiirkonda, mis piirneb idast Tallinn- Pärnu-Ikla põhimaanteega (Via Balticaga), lõunast Eesti Vabariigi piiriga ja põhjast...

Ühinemiseelse Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering

Ühinemiseelse Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering hõlmab rannikupiirkonda, mis piirneb idast Tallinn- Pärnu-Ikla põhimaanteega (Via Balticaga), lõunast Eesti Vabariigi piiriga ja põhjast...