Väljaandja ja toimetus: HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

 

Postiaadress: Ajaleht "Liiviranna"
Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa

Toimetus:

e-post: liiviranna@haademeeste.ee

Küljendus ja trükk: AS Pajo
Tiraaž 2220 eksemplari

Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma hiljemalt eelneva kuu 15. kuupäevaks.