Väljaandja ja toimetus: HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

Toimetaja:
Toomas Abel, tel. 5819 0592, toomas.abel@haademeeste.ee

Postiaadress: Ajaleht "Liiviranna"
Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa

Küljendus ja trükk: HANSAPRINT OÜ
Tiraaž 2220 eksemplari

Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.