26.01.22

Meretuuleparkide hoonestuslubade menetleja on Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve amet.

Ametkonna kodulehekülg: https://ttja.ee/

Tuuleparkide keskkonnamõju uudised: https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated

Dokumendiregister: https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/ 

Liivi lahe meretuulepark: https://liivimeretuulepark.ee/

Toimetaja: ANTS JÄRV