KredEx avab 12.04.2021.a . lasterikaste perede  kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 31.05.2021.a.   Toetus on suunatud  madala sissetulekuga peredele ,...

"Kodutoetus lasterikastele peredele" taotlusvooru avamine

KredEx avab 12.04.2021.a . lasterikaste perede  kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 31.05.2021.a.   Toetus on suunatud  madala sissetulekuga peredele ,...

  Päevakava: 12.00-12:30 Millist abi ja tuge pakub Eesti Puuetega Inimeste Koda puuetega inimestele ja nende lähedastele? Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja...

EPIKoda kutsub huvilisi osalema 6. mail kell 12-15 puuetega inimestele suunatud e-infopäeval

  Päevakava: 12.00-12:30 Millist abi ja tuge pakub Eesti Puuetega Inimeste Koda puuetega inimestele ja nende lähedastele? Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja...

  Häädemeeste Vallavalitsus ja teenuskeskus on 1. aprillil avatud kuni kella 14.00-ni. 2. aprillil SULETUD!   Häid pühi!

Vallavalitsuse lahtiolekuajad

  Häädemeeste Vallavalitsus ja teenuskeskus on 1. aprillil avatud kuni kella 14.00-ni. 2. aprillil SULETUD!   Häid pühi!

  Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukavasse aastateks 2021–2024 on kõigil valla elanikel võimalus esitada ettepanekuid (sh muudatus-, täiendus- ja parandusettepanekuid) ...

Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021–2024 koostamine

  Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukavasse aastateks 2021–2024 on kõigil valla elanikel võimalus esitada ettepanekuid (sh muudatus-, täiendus- ja parandusettepanekuid) ...

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 25.  märtsil 2021. a algusega kell 16.00  zoom.us veebikeskkonnas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Häädemeeste Vallavolikogu 25.03.2021. a istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 25.  märtsil 2021. a algusega kell 16.00  zoom.us veebikeskkonnas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Uulu k ülas, Kadaka (84801:001:1649, 2646 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Uulu k ülas, Kadaka (84801:001:1649, 2646 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Reiu külas, Posti tee 32 (84801:001:0666, 1737 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Reiu külas, Posti tee 32 (84801:001:0666, 1737 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

  Hea vallaelanik ja ettevõtja Valminud on Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2021-2026 eelnõu. Jäätmekava on valla arengukava osa, mis käsitleb valla jäätmehoolduse arendamist....

Jäätmekava eelnõu avalikustamise teade

  Hea vallaelanik ja ettevõtja Valminud on Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2021-2026 eelnõu. Jäätmekava on valla arengukava osa, mis käsitleb valla jäätmehoolduse arendamist....

  12.03.2021 alustatakse Võiste aleviku rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonitrasside aluse pinnase uurimistöödega. Selleks teostatakse pistelist puurimist järgmistes...

Võiste aleviku rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonitrasside aluse pinnase uurimistööd

  12.03.2021 alustatakse Võiste aleviku rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonitrasside aluse pinnase uurimistöödega. Selleks teostatakse pistelist puurimist järgmistes...

Stenbocki maja, 8. märts 2021 Koroonaviiruse leviku tõkestamise ranged piirangud kehtivad vähemalt üks kuu Valitsuse liikmed kinnitasid tänasel...

Piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Stenbocki maja, 8. märts 2021 Koroonaviiruse leviku tõkestamise ranged piirangud kehtivad vähemalt üks kuu Valitsuse liikmed kinnitasid tänasel...

Alates 3. märtsist kehtib Lääne päästekeskuse haldusalas asuvates maakondades siseveekogude jääle mineku keeld. Keelu eesmärk on säästa inimelusid ja ennetada veeõnnetusi. Keeldu...

Jääle minek on 3. märtsist keelatud kõikides Lääne regiooni maakondades

Alates 3. märtsist kehtib Lääne päästekeskuse haldusalas asuvates maakondades siseveekogude jääle mineku keeld. Keelu eesmärk on säästa inimelusid ja ennetada veeõnnetusi. Keeldu...

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril 2021. a algusega kell 16.00. Istung toimub zoom.us veebikeskkonnas Majandus-, eelarve- ja planeerimiskomisjoni...

Häädemeeste Vallavolikogu 25.02.2021. a istung

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril 2021. a algusega kell 16.00. Istung toimub zoom.us veebikeskkonnas Majandus-, eelarve- ja planeerimiskomisjoni...

  Tallinnast Stroomi rannast leitud kühmnokk-luigel tuvastati väga nakkav (kõrge patogeensusega) lindude gripi tüvi H5N8. Kuna lindude gripp on väga nakkav ja levib kiiresti, on...

Lindude gripp jõudis Eestisse

  Tallinnast Stroomi rannast leitud kühmnokk-luigel tuvastati väga nakkav (kõrge patogeensusega) lindude gripi tüvi H5N8. Kuna lindude gripp on väga nakkav ja levib kiiresti, on...

  Eesti Maaülikool ja RMK soovivad liita 5 Kabli ja Ikla vahelisele alale jäävat metsaeraldist teadusprojekti „Valikraiete mõju metsaökosüsteemi süsinikubilansile ja majanduslikud...

Häädemeeste valla metsade osalemine valikraiete teadusprojektis

  Eesti Maaülikool ja RMK soovivad liita 5 Kabli ja Ikla vahelisele alale jäävat metsaeraldist teadusprojekti „Valikraiete mõju metsaökosüsteemi süsinikubilansile ja majanduslikud...

Alanud nädalaks ennustab ilmateenistus krõbedaid külmakraade ning miinimumid võivad langeda alla -20 kraadi. Selleks, et kodu saaks ohutult soojaks, tuleb järgida ohutu kütmise põhitõdesid. ...

Külmal ajal tuleb vältida ülekütmist ja järgida tuleohutuse põhitõdesid

Alanud nädalaks ennustab ilmateenistus krõbedaid külmakraade ning miinimumid võivad langeda alla -20 kraadi. Selleks, et kodu saaks ohutult soojaks, tuleb järgida ohutu kütmise põhitõdesid. ...

RMK pressiteade 05. veebruar 2021   Täna otsustasid Häädemeeste valla, Eesti Maaülikooli ja RMK esindajad ühisel kohtumisel, et RMK katsetab koostöös Eesti Maaülikooliga...

RMK katsetab Häädemeestel koostöös teadlastega valikraiet

RMK pressiteade 05. veebruar 2021   Täna otsustasid Häädemeeste valla, Eesti Maaülikooli ja RMK esindajad ühisel kohtumisel, et RMK katsetab koostöös Eesti Maaülikooliga...

Hajaasustuse programmi 2021 taotlusvoor  Riigihalduse ministri 11.01.2021. a käskkirjaga nr 4 kinnitati hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 01. veebruar...

Hajaasustuse programmi 2021 taotlusvooru info

Hajaasustuse programmi 2021 taotlusvoor  Riigihalduse ministri 11.01.2021. a käskkirjaga nr 4 kinnitati hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 01. veebruar...

Hajaasustuse programmi 2021 taotlusvoor Riigihalduse ministri 11.01.2021. a käskkirjaga nr 4 kinnitati hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks  01. veebruar...

Hajaasustuse programm 2021 info

Hajaasustuse programmi 2021 taotlusvoor Riigihalduse ministri 11.01.2021. a käskkirjaga nr 4 kinnitati hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks  01. veebruar...

Igaüks saab aidata! Kuni vaktsiinid kevadel kõigini jõuavad, saame viirust ohjata kolme lihtsa võttega: 1. Jääme tõbisena koju. Kui tunned end haigena, jää koju ja tee test. Haigushüvitist...

RIIGI 4. NÄDALA COVID-19 PÕHISÕNUMID

Igaüks saab aidata! Kuni vaktsiinid kevadel kõigini jõuavad, saame viirust ohjata kolme lihtsa võttega: 1. Jääme tõbisena koju. Kui tunned end haigena, jää koju ja tee test. Haigushüvitist...

Häädemeeste teenuskeskuse hoone sisemiste rekonstrueerimistöödega seoses asuvad sealsete vallaametnike tööruumid alates 25. jaanuarist 2021 ajutiselt rendipinnal aadressil Pärnu mnt 40,...

Häädemeeste teenuskeskus asub ajutiselt rendipinnal

Häädemeeste teenuskeskuse hoone sisemiste rekonstrueerimistöödega seoses asuvad sealsete vallaametnike tööruumid alates 25. jaanuarist 2021 ajutiselt rendipinnal aadressil Pärnu mnt 40,...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 13