Kaustad
Näitan: 12 tulemust.
Elemente lehe kohta 20
of 1
Näitan: 12 tulemust.
Elemente lehe kohta 20
of 1
Dokumenti
Tühi kaust.
Nimi Suurus
Tühi kaust.
Näitan: 0 tulemust.
  Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja...

Riigivara võõrandamine 23.09.2020

  Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja...

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 24. septembril 2020. a algusega kell 17.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla).   Kinnitamiseks...

Häädemeeste Vallavolikogu 24.09.2020. a istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 24. septembril 2020. a algusega kell 17.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla).   Kinnitamiseks...

  Novembris- detsembris k.a teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes. Tegemist on metsaga, mis on eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga. Need männikud...

RMK raietööd vana maantee ääres Jaagupis ja Krundikülas

  Novembris- detsembris k.a teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes. Tegemist on metsaga, mis on eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga. Need männikud...

Lugupeetud Häädemeeste valla Leader projektitaotlejad Pärnu Lahe Partnerluskogu 2020 taotlusvoor   Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus. Taotlejad on tegevuspiirkonnas...

LEADER infopäev: Pärnu Lahe Partnerluskogu 2020 taotlusvoor Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus.

Lugupeetud Häädemeeste valla Leader projektitaotlejad Pärnu Lahe Partnerluskogu 2020 taotlusvoor   Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus. Taotlejad on tegevuspiirkonnas...

   /Fotod: erakogu/   Avalikud pakendikonteinerid on mõeldud nende inimeste abistamiseks, kes keskkonnast hoolivad ja jäätmeid taaskasutusse suunata soovivad. Kuid...

Palun ärge risustage pakendikonteinereid ja nende ümbrust

   /Fotod: erakogu/   Avalikud pakendikonteinerid on mõeldud nende inimeste abistamiseks, kes keskkonnast hoolivad ja jäätmeid taaskasutusse suunata soovivad. Kuid...

Häädemeeste Muusikakooli õppeaasta avaaktus toimub koolimajas kolmapäeval, 2. septembril kell 14.

Muusikakooli õppeaasta avaaktus

Häädemeeste Muusikakooli õppeaasta avaaktus toimub koolimajas kolmapäeval, 2. septembril kell 14.

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 26. augustil 2020. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla). Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev...

Häädemeeste Vallavolikogu 26.08.2020 istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 26. augustil 2020. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla). Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev...

  Keskkonnaamet teatab, et Nordpont OÜ (registrikood 12583892, aadress: Madara 25, Kristiine linnaosa, Tallinn) on esitatud keskkonnaloa taotluse, mis on registreeritud keskkonnaotsuste...

Keskkonnaloa taotlus

  Keskkonnaamet teatab, et Nordpont OÜ (registrikood 12583892, aadress: Madara 25, Kristiine linnaosa, Tallinn) on esitatud keskkonnaloa taotluse, mis on registreeritud keskkonnaotsuste...

Novembris-detsembris k.a teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes. Tegemist on metsaga, mis eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga. Alale jäävad RMK Lemme ja...

RMK raietööd Ikla–Oandu matkaraja ja vana maantee ääres

Novembris-detsembris k.a teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes. Tegemist on metsaga, mis eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga. Alale jäävad RMK Lemme ja...

Novembris-detsembris k.a teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes.   Tegemist on metsaga, mis on eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga. Need männikud...

RMK raietööd vana maantee ääres Treimanis ja Metsapoolel

Novembris-detsembris k.a teeb RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes.   Tegemist on metsaga, mis on eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga. Need männikud...

  Häädemeeste Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on algatanud Häädemeeste vallas Tahkuranna külas geoloogilise uuringuloa menetlemise. Võiste II uuringuruumi geoloogilise...

Keskkonnaamet on algatanud Võiste II uuringuruumi geoloogilise uuringuloa menetluse

  Häädemeeste Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on algatanud Häädemeeste vallas Tahkuranna külas geoloogilise uuringuloa menetlemise. Võiste II uuringuruumi geoloogilise...

  Volikogu istung toimub 06. augustil 2020. a algusega kell 08.30 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla).   Kinnitamiseks esitatakse...

Häädemeeste Vallavolikogu 06.08.2020. a istung

  Volikogu istung toimub 06. augustil 2020. a algusega kell 08.30 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (aadressil Pargi tee 1, Uulu küla).   Kinnitamiseks esitatakse...

Häädemeeste vald maksab I klassi minevatele laste vanematele koolitee alustamise toetust 100 eurot lapse kohta. Toetust makstakse ühele lapsevanematest või lapse seaduslikule esindajale...

I klassi õppima asuva lapse vanemale makstava toetuse taotlus

Häädemeeste vald maksab I klassi minevatele laste vanematele koolitee alustamise toetust 100 eurot lapse kohta. Toetust makstakse ühele lapsevanematest või lapse seaduslikule esindajale...

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Reiu külas, Haaviku tee 7 (84801:001:1416, 2647 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Reiu külas, Haaviku tee 7 (84801:001:1416, 2647 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

HÄÄDEMEESTE VALLA ARENGUKAVA MUUTMISE EELNÕU Arengukava eelnõu (seletuskiri ja lisa 1 tegevuskava) avalikustatakse alates 13.07.2020 kuni  9.oktoobrini 2020 valla kodulehel: ...

Häädemeeste valla arengukava muutmise eelnõu avalikustamine

HÄÄDEMEESTE VALLA ARENGUKAVA MUUTMISE EELNÕU Arengukava eelnõu (seletuskiri ja lisa 1 tegevuskava) avalikustatakse alates 13.07.2020 kuni  9.oktoobrini 2020 valla kodulehel: ...

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Laadi külas, Siimu põik 6 (84801:001:1128, 1492 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena  Laadi külas, Siimu põik 6 (84801:001:1128, 1492 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes...

  25.05.2020 toimus selle aasta esimene suurjäätmete veoring Häädemeeste vallas, mis vaatamata mõnele viperusele osutus väga populaarseks. Ära anti 111, 3 m³ suurjäätmeid. Tulemas on...

Jäätmete kogumisringid Häädemeeste vallas 2020 aastal

  25.05.2020 toimus selle aasta esimene suurjäätmete veoring Häädemeeste vallas, mis vaatamata mõnele viperusele osutus väga populaarseks. Ära anti 111, 3 m³ suurjäätmeid. Tulemas on...

Seoses Eesti Posti otsusega tõsta alates 1. juulist 2020 postiteenuse tasusid 36% protsenti, muudab Ragn-Sells postiteenuste tasusid. Tulenevalt postiteenuse olulise kallinemisega kehtestab...

Ragn-Sells AS teavitus

Seoses Eesti Posti otsusega tõsta alates 1. juulist 2020 postiteenuse tasusid 36% protsenti, muudab Ragn-Sells postiteenuste tasusid. Tulenevalt postiteenuse olulise kallinemisega kehtestab...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 10