Häädemeeste Vallavolikogu 28. märtsi 2024. a otsuse nr 13 alusel on Häädemeeste alevikus ühisveevärgi ja – kanalisatsioonitorustikega liitujad liitumistasude maksmisest   vabastatud kuni...

Häädemeeste alevikus ühisveevärgi ja – kanalisatsioonitorustikega liitujad liitumistasude maksmisest vabastatud

Häädemeeste Vallavolikogu 28. märtsi 2024. a otsuse nr 13 alusel on Häädemeeste alevikus ühisveevärgi ja – kanalisatsioonitorustikega liitujad liitumistasude maksmisest   vabastatud kuni...

Võidupühal, 23. juunil kell 16.00 toimub Pärnus iseseisvuse väljakul võidutule vastuvõtmise ja jagamise tseremoonia. Häädemeeste valla tuletoojaks on  Häädemeeste valla aukodanik,...

Jagame võidutuld

Võidupühal, 23. juunil kell 16.00 toimub Pärnus iseseisvuse väljakul võidutule vastuvõtmise ja jagamise tseremoonia. Häädemeeste valla tuletoojaks on  Häädemeeste valla aukodanik,...

Kriisispetsialisti konkurss Kriisispetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on omavalitsuse kriisiolukordadeks valmisoleku korraldamine, sh kriisijuhtimise süsteemi arendamine,...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kriisispetsialisti ametikoha täitmiseks (0,5 ametikohta)

Kriisispetsialisti konkurss Kriisispetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on omavalitsuse kriisiolukordadeks valmisoleku korraldamine, sh kriisijuhtimise süsteemi arendamine,...

Mai alguses jagatud kogumisringide infos oli probleemtoodete ja ohtlike jäätmete veoringi alla ekslikult märgitud ka mootorsõidukid, nende osad ning rehvid.  Neid jäätmeid siiski...

Uuendatud info korraldatud jäätmeveo raames toimuvate kogumisringide kohta

Mai alguses jagatud kogumisringide infos oli probleemtoodete ja ohtlike jäätmete veoringi alla ekslikult märgitud ka mootorsõidukid, nende osad ning rehvid.  Neid jäätmeid siiski...

Foto:  www.minuomavalitsus.ee     Regionaal- ja Põllumajandusministeerium avalikustas 11. juunil minuomavalitsus.ee kohalike omavalitsuste 2023. aasta teenustasemete...

Häädemeeste vald sai 2023. a avatud omavalitsuse ja võimaluste kasutaja tiitli

Foto:  www.minuomavalitsus.ee     Regionaal- ja Põllumajandusministeerium avalikustas 11. juunil minuomavalitsus.ee kohalike omavalitsuste 2023. aasta teenustasemete...

Häädemeeste valla häältelugemiskomisjon alustab Euroopa Parlamendi hääletamissedelite ülelugemist esmaspäeval, 10. juunil 2024 kell 10.00 Häädemeeste vallas, Uulu külas Pargi tee 1 Häädemeeste...

Euroopa Parlamendi hääletamissedelite ülelugemine

Häädemeeste valla häältelugemiskomisjon alustab Euroopa Parlamendi hääletamissedelite ülelugemist esmaspäeval, 10. juunil 2024 kell 10.00 Häädemeeste vallas, Uulu külas Pargi tee 1 Häädemeeste...

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab elektroonilise enampakkumise Häädemeeste vallale kuuluvate sõidukite võõrandamiseks.   Häädemeeste vallale kuuluvad järgmised sõidukid: Opel...

Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab elektroonilise enampakkumise Häädemeeste vallale kuuluvate sõidukite võõrandamiseks.   Häädemeeste vallale kuuluvad järgmised sõidukid: Opel...

Häädemeeste Vallavalitsus annab teada Uulu külas osalise Lillepõllu kinnistu Uulu lasteaia detailplaneeringu eskiislahenduse avalikust väljapanekust. Detailplaneeringuga kavandatakse...

Uulu külas Lillepõllu kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus annab teada Uulu külas osalise Lillepõllu kinnistu Uulu lasteaia detailplaneeringu eskiislahenduse avalikust väljapanekust. Detailplaneeringuga kavandatakse...

Ilmunud on juunikuu vallaleht. Vallaleht viiakse kõikidesse registreeritud postkastidesse ja veebiväljaannet on võimalik lugeda SIIT . Kelle postkasti Liiviranna leht pole jõudnud tuleb...

Juunikuu vallaleht

Ilmunud on juunikuu vallaleht. Vallaleht viiakse kõikidesse registreeritud postkastidesse ja veebiväljaannet on võimalik lugeda SIIT . Kelle postkasti Liiviranna leht pole jõudnud tuleb...

Kuigi traditsioonilisi postkontoreid jääb üle Eesti vähemaks, ei tähenda see postiteenuse kättesaadavuse halvenemist, vaid hoopis vastupidi. Postiteenuste kasutamine on nüüd lihtsam ja mugavam,...

Postiteenused muutuvad aina mugavamaks ja kaasaegsemaks

Kuigi traditsioonilisi postkontoreid jääb üle Eesti vähemaks, ei tähenda see postiteenuse kättesaadavuse halvenemist, vaid hoopis vastupidi. Postiteenuste kasutamine on nüüd lihtsam ja mugavam,...

Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas rahuldada Riigihalduse ministri 26. septembri 2023. a määruse nr 36 „Moderniseerimisfondist kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava...

„Häädemeeste Lasteaia energiatõhususe parandamine“ projektitaotlus sai rahastuse

Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas rahuldada Riigihalduse ministri 26. septembri 2023. a määruse nr 36 „Moderniseerimisfondist kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava...

Uue Häädemeeste valla kaheteistkümnes väikelaste sündide tähistamine toimus 16. mail külakeskuses Tahku Tares. Vallavanem Külliki Kiiver ja volikogu esimees Andrus Soopalu olid kutsunud kohale...

Väikelaste vastuvõtt

Uue Häädemeeste valla kaheteistkümnes väikelaste sündide tähistamine toimus 16. mail külakeskuses Tahku Tares. Vallavanem Külliki Kiiver ja volikogu esimees Andrus Soopalu olid kutsunud kohale...

  27. mail algasid Muna silla rekonstrueerimistööd. Muna sild asub Häädemeeste vallas riigi kõrvalmaantee nr 19331 Rannametsa – Ikla km 19,735 ristumisel Lemmejõega. Rannametsa – Ikla...

Muna silla rekonstrueerimine

  27. mail algasid Muna silla rekonstrueerimistööd. Muna sild asub Häädemeeste vallas riigi kõrvalmaantee nr 19331 Rannametsa – Ikla km 19,735 ristumisel Lemmejõega. Rannametsa – Ikla...

Mais algas Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse eriplaneeringu järgmine etapp, et leida sobivaim lahendus tuulepargi ühendamiseks maismaa elektrivõrguga. Kaalumisel on ühendused läbi...

Liivi lahe meretuulepargi elektriühendus maismaaga saab selgemaks

Mais algas Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse eriplaneeringu järgmine etapp, et leida sobivaim lahendus tuulepargi ühendamiseks maismaa elektrivõrguga. Kaalumisel on ühendused läbi...

  Käesoleva hanke objektiks on Häädemeeste valla kohalike teede teeäärte niitmine 2024-2026 Link hanketeatele: ...

Hange “Teeäärte niitmine Häädemeeste vallas 2024-2026”

  Käesoleva hanke objektiks on Häädemeeste valla kohalike teede teeäärte niitmine 2024-2026 Link hanketeatele: ...

Eesti suurim tomatikasvataja Võiste Aiand leidis tänu rahvusvahelisele innovatsioonivõistlusele lahenduse biomassi väärindamiseks Pärnumaa Innovatsioonikeskust KOBAR eest vedav...

Eesti suurim tomatikasvataja Võiste Aiand leidis tänu rahvusvahelisele innovatsioonivõistlusele lahenduse biomassi väärindamiseks

Eesti suurim tomatikasvataja Võiste Aiand leidis tänu rahvusvahelisele innovatsioonivõistlusele lahenduse biomassi väärindamiseks Pärnumaa Innovatsioonikeskust KOBAR eest vedav...

Millised nõuded on sinu ettevõttele ja mida sa peaksid tegema KSM toetuse saamiseks? Millised keskkonnasõbralikud majandamispraktikad suurendavad elurikkust ja maastikulist mitmekesisust?...

Infopäev keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlemisest

Millised nõuded on sinu ettevõttele ja mida sa peaksid tegema KSM toetuse saamiseks? Millised keskkonnasõbralikud majandamispraktikad suurendavad elurikkust ja maastikulist mitmekesisust?...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 42