Volikogu istung toimub 26. aprillil 2018.a algusega kell 16.00 Metsapoole Põhikoolis aadressil Treimani küla Häädemeeste vald.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev...

Häädemeeste Vallavolikogu 26.04.2018. a istung

  Volikogu istung toimub 26. aprillil 2018.a algusega kell 16.00 Metsapoole Põhikoolis aadressil Treimani küla Häädemeeste vald.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev...

Pressiteade 19.04.2018 Soojade ja päikesepaisteliste ilmade saabudes on järsult tõusnud maastikutulekahjude arv. Möödunud nädalavahetusel kustutasid päästjas ligikaudu 150 kulupõlengut,...

Päästeamet: Alates tänasest algas Eestis tuleohtlik aeg

Pressiteade 19.04.2018 Soojade ja päikesepaisteliste ilmade saabudes on järsult tõusnud maastikutulekahjude arv. Möödunud nädalavahetusel kustutasid päästjas ligikaudu 150 kulupõlengut,...

Puudutatud isiku kaasamine projekteerimistingimuste andmise menetlusse   17.04. - 30.04.2018   Maanteeamet on algatanud projekteerimistingimuste menetluse...

Pärnu–Uulu lõigu projekteerimine ja ehitus

Puudutatud isiku kaasamine projekteerimistingimuste andmise menetlusse   17.04. - 30.04.2018   Maanteeamet on algatanud projekteerimistingimuste menetluse...

Taastamistööde käigus suletakse osaliselt rabas olevad kuivenduskraavid. Tööd on kavandatud riigimaal. Projekti avalikkuse kaasamise koosolek toimub 27.04.2018. a kell 14.00 Nigula ...

RMK kavandab Nigula rabas loodusliku veerežiimi taastamistöid

Taastamistööde käigus suletakse osaliselt rabas olevad kuivenduskraavid. Tööd on kavandatud riigimaal. Projekti avalikkuse kaasamise koosolek toimub 27.04.2018. a kell 14.00 Nigula ...

  Volikogu istung (erakorraline) toimub 16.aprillil 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks...

Häädemeeste Vallavolikogu 16.04.2018. a istung (erakorraline)

  Volikogu istung (erakorraline) toimub 16.aprillil 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks...

Vallavalitsus teatab, et seoses vallaeelarve kinnitamisega saavad ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonna mittetulundusühendused alates 10.04.2018 taotleda projektitoetusi...

Ühinemiseelse (endise) Häädemeeste valla piirkonna mittetulundusühendused saavad taotleda projektitoetusi

Vallavalitsus teatab, et seoses vallaeelarve kinnitamisega saavad ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonna mittetulundusühendused alates 10.04.2018 taotleda projektitoetusi...

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt...

Riigihalduse minister kehtestas uue Pärnu maakonna planeeringu

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt...

      Päästeameti peadirektor keelab oma 03.04.2018. a käskkirjaga nr 1.1-3.1/135 päästesündmuse vältimiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks Eesti Vabariigi...

Jäälemineku keeld

      Päästeameti peadirektor keelab oma 03.04.2018. a käskkirjaga nr 1.1-3.1/135 päästesündmuse vältimiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks Eesti Vabariigi...

  Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete...

Kohaliku Omaalgatuse programm* KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist

  Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete...

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada...

Hajaasustuse programm taas avatud

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada...

  3.aprillist - 31. juulini on Häädemeeste muuseumis fotonäitus "See oli siis, aastal 19... ja nüüd aastal 2018". Näitus on tehtud  meie vabariigi 100. sünnipäevaks. ...

Näitus "See oli siis, aastal 19... ja nüüd aastal 2018"

  3.aprillist - 31. juulini on Häädemeeste muuseumis fotonäitus "See oli siis, aastal 19... ja nüüd aastal 2018". Näitus on tehtud  meie vabariigi 100. sünnipäevaks. ...

Peamised teenistusülesanded: Kõik arvete ja varadega seonduv.   Teenistuskoht Pärnu mnt 13 Häädemeeste alevik Häädemeeste vald Pärnumaa.   Nõuded...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi raamatupidaja ametikoha täitmiseks

Peamised teenistusülesanded: Kõik arvete ja varadega seonduv.   Teenistuskoht Pärnu mnt 13 Häädemeeste alevik Häädemeeste vald Pärnumaa.   Nõuded...

Vallavolikogu istung toimub 29.märtsil 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev...

Häädemeeste Vallavolikogu 29.03.2018. a istung

Vallavolikogu istung toimub 29.märtsil 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev...

    Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde, et üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama alates 1. aprillist. Üksi elava pensionäri toetust saab...

Üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama 1. aprillist

    Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde, et üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama alates 1. aprillist. Üksi elava pensionäri toetust saab...

  Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Rail Balticu raudteega...

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

  Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Rail Balticu raudteega...

 Eeldatav teenistuskohale asumise aeg 01.04.2018. a.   Teenistusülesanded: Valla eelarve koostamise korraldamine; Vallas raamatupidamisega seonduva korraldamine ...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi finantsjuhi ametikoha täitmiseks

 Eeldatav teenistuskohale asumise aeg 01.04.2018. a.   Teenistusülesanded: Valla eelarve koostamise korraldamine; Vallas raamatupidamisega seonduva korraldamine ...

  Eeldatav teenistuskohale asumise aeg 01.06.2018. a. Teenistusülesanded: Loodus- ja elukeskkonna- ning maakorraldusalase tegevuse juhtimine; Heakorra jälgimine ja...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi maa- ja keskkonnanõuniku (asenduskoht) ametikoha täitmiseks

  Eeldatav teenistuskohale asumise aeg 01.06.2018. a. Teenistusülesanded: Loodus- ja elukeskkonna- ning maakorraldusalase tegevuse juhtimine; Heakorra jälgimine ja...

Maanteeamet teatab riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest,...

Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu

Maanteeamet teatab riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest,...

Näitan: 441-460
Elemente lehe kohta 20
of 24