1.09.23

 

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2021 - 2026 eelnõu avalikustamine.

 

.................................................................................................................................

Häädemeeste Vallavolikogu kinnitas valla arengukava aastateks 2020-2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2024.

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2026

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2020-2025
Häädemeeste valla arengukava aastateks 2020-2025 tegevuskava
Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024
Vallavolikogu 26. novembri 2020 määrus nr 11

Kuni uue arengukava Riigi Teatajas avaldamiseni kehtib:

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2024 vastuvõtmine

Arengukava tegevuskava 2019-2024

 

Toimetaja: ANTS JÄRV