14.07.22

 

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2021 - 2026 eelnõu avalikustamine.

Arengukava aastateks 2021 - 2026 seletuskiri

Arengukava aastateks 2021 - 2026 tegevuskava

Eelarvestrateegia

Arengukava eelnõu avalikustatakse13.07.2021- 10.08.2021 (vähemalt 3 nädalat).

Avalikustamise ajal on kõigil võimalus teha ettepanekuid eelnõu täiendamiseks või muutmiseks. Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsuse e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või kirjalikult vallamaja aadressile Pargi tee 1, Uulu või teenuskeskusesse Pärnu mnt 40, Häädemeeste hiljemalt 10.08.2021 kell 10.00

Arengukava avalik arutelu toimub Uulus, Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 10.08.2021 kell 17.00.

Arengukava esitatakse esimeseks lugemiseks Häädemeeste Vallavolikogu käesoleva aasta augustikuu istungile.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

HÄÄDEMEESTE VALLA ARENGUKAVA MUUTMISE EELNÕU

TEADMISEKS!

Arengukava eelnõu (seletuskiri ja lisa 1 tegevuskava) avalikustatakse alates

13.07.2020 kuni 9.oktoobrini 2020 valla kodulehel:

https: haademeestevald.kovtp.ee/arengukavad 

Koroonakriisist põhjustatud eriolukorra tõttu toimub riigi eelarvestrateegia aastateks 2021- 2024 vastuvõtmine septembriset KOVid saaksid arvestada riigi eelarvestrateegia põhimõtetega, otsustas Riigikogu 2020. a suhtes KOV arengukava muutmise ja eelarvestrateegia tähtaega pikendada. Sellest tulenevalt peame valla arengukava juurde kuuluva eelarvestrateegia avalikustama hiljem, lisades selle septembri lõpul eelnõu juurde.

Täiendavaid ettepanekud saate esitada arengukava eelnõule jooksvalt 9.oktoobrini 2020:

  • e-kirjaga, aadressil haademeeste@haademeeste.ee;
  •  kirjalikult posti teel  Häädemeeste Vallavalitsusele  Pargi tee 1, Uulu 86502 Häädemeeste Vallavalitsus või Häädemeeste Teenuskeskusele Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001;
  • käsipostiga vallavalitsus või teenuskeskus ukse kõrval asuvatesse postkastidesse;
  • läbi digitaalse keskkonna EVALD, mis on kättesaadav Häädemeeste valla koduleheküljelt haademeestevald.kovtp.ee

Arengukava avalik arutelu korraldatakse Uulus, Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 13.10.2020 kell 16.00.

Arengukava esitatakse esimeseks lugemiseks Häädemeeste Vallavolikogu käesoleva aasta oktoobrikuu istungile.

Häädemeeste valla arengukava 2020 - 2025 eelnõu (seletuskiri)

Häädemeeste valla arengukava 2020 - 2025 lisa 1 tegevuskava eelnõu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 16. aprilli istungil Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019-2024 muutmise ja kehtestas arengukava eelnõu ettepanekute esitamise, avalikustamise ja avaliku arutelu ajad alljärgnevalt:

  •  Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 19.06.2020

Tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorrast saab muudatusettepanekuid esitada:

  • e-kirjaga, aadressil haademeeste@haademeeste.ee;
  •  kirjalikult posti teel Häädemeeste Vallavalitsusele Pargi tee 1, Uulu küla 86502 või Häädemeeste Teenuskeskusele Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001;
  • käsipostiga aadressidel vallavalitsuse või teenuskeskuse ukse kõrval asuvatesse postkastidesse;
  • läbi digitaalse keskkonna EVALD.

 

Arengukava eelnõu avalikustatakse alates 13.07.2020 kuni 10.08.2020 (vähemalt 3 nädalat).

Arengukava avalik arutelu korraldatakse Uulus, Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 11.08.2020 kell 16.00.

Arengukava esitatakse esimeseks lugemiseks Häädemeeste Vallavolikogu käesoleva aasta augustikuu istungile.

 
Toimetaja: VALTER TOMINGA