11.01.23

Humanitaarvaldkonna abivallavanem

Helve Reisenbuk

520 2292

helve.reisenbuk@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Sotsiaalnõunik

Eha Säde

444 8896, 5340 8385

eha.sade@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Lastekaitsenõunik

Eliise Erissaar

444 8896, 5915 1721

eliise.erissaar@haademeeste.ee

Vastuvõtt Uulus

Sotsiaaltöö spetsialist

Sandra Rebane

5346 7102

sandra.rebane@haademeeste.ee

Vastuvõtt Häädemeestel

Avahooldustöötaja

Kaja Kivis

5342 6916

kaja.kivis@haademeeste.ee

 

Puuetega inimeste hoolekande spetsialist Merike Adele Mee 53413825 merikeadele.mee@haademeeste.ee  

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG

Kasuvanema nõuandeliin