Häädemeeste Vallavalitsus (Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Külliki Kiiver 444 8890, 53618875 Vastuvõtt kokkuleppel,
Reedeti Häädemeeste teenuskeskuses
Ehitusvaldkonna abivallavanem Siim Suursild 444 8883, 58873309 Vastuvõtt kokkuleppel
Humanitaarvaldkonna abivallavanem Helve Reisenbuk 444 8882, 520 2292 Vastuvõtt kokkuleppel
Abivallavanem (infoturbe ja -tehnoloogia, arendustegevuse ning kommunikatsiooni alased küsimused) Ants Järv 58605785 Vastuvõtt kokkuleppel
Vallasekretär Andres Annast 444 8891
Finantsjuht Valli Roosmaa 444 8895
Ehitusnõunik Alar Vahtra 444 8893, 5300 6898 Vastuvõtt K,N 9.00-17.00
Planeerimis- ja maanõunik Marie Reinson 444 8884, 57880015 Vastuvõtt K,N 9.00-17.00
Keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast 444 8884, 58559381
Sotsiaalnõunik Eha Säde 444 8896, 53408385 Vastuvõtt kokkuleppel
Järelvalveametnik Vladimir Zemljannikov 444 8890 Vastuvõtt E 9.00-11.00
Lastekaitsenõunik Eliise Erissaar 444 8896, 5915 1721 Vastuvõtt kokkuleppel
Raamatupidaja Krista Kerde 444 8895
Raamatupidaja Sirje Nõmm 444 8895
Registrite spetsialist Helene Klein 444 8893 Vastuvõtt K,N 9.00-17.00
Avahooldustöötaja Kaja Kivis 5342 6916 Teenistuskoht Võistes
Puuetega inimeste hoolekande spetsialist Merike Adele Mee 53413825 Teenistuskoht Võistes
Sekretär Iris Hahlberg 444 8890, 5335 8992

Häädemeeste teenuskeskus (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001, Häädemeeste vald, Pärnumaa)

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Arendusnõunik Toomas Abel 58190592
Kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison 44 65 100, 53 585 406
Sotsiaaltöö spetsialist Sandra Rebane 4465246, 53467102 Vastuvõtt T, N 8.00-12.00, 12.30-16.30
Sekretär Maarika Atka 446 4175, 56692175
2.12.21

Ametnike haridus

Tulenevalt avaliku  teabe seaduse § 28 lg 1 p 6 on kohaliku omavalitsuse asutusel kohustus avalikustada ametnike haridus. Nimetatud kohustus ei laiene töölepingu alusel töötavatele teenistujatele.

Palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Toimetaja: IRIS HAHLBERG