8.11.22

Kehtiv arengukava

 

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2026

 

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia menetlemine 2022

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2022-2026 eelnõu avalikustamine