1.08.19

Häädemeeste Vallavolikogu algatas 25.04.2019 istungil Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018 - 2023 muutmise ja kehtestas arengukava eelnõu ettepanekute esitamise, avalikustamise ja avaliku arutelu ajad.
Arengukava eelnõu avalikustatakse ajavahemikul 08.07. - 09.08.2019 (vähemalt 3 nädalat).
Avalikustamise ajal saavad kõik huvitatud isikud esitada ettepanekuid eelnõu täiendamiseks ja parandamiseks.
Arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 12.08.2019 kell 16.00 Uulus, Pargi tee1 Häädemeeste  vallamajas.
Arengukava eelnõu dokumendid:

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019 - 2024
Lisa 1 Arengukava aastateks 2019 - 2024  seletuskiri;

Lisa 2 Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

Väljavõte seletuskirjast -  Häädemeeste valla arengukava 2019 -2020  investeeringute prioriteedid.

NB! Arengukava on esitatud Excel failina, milles on 8 tabelit valdkondade kaupa.

Arengukava eelnõu dokumentides on seni sisse viidud muudatused värvilise tekstiga.

Kehtiv arengukava: http://haademeestevald.kovtp.ee/arengukava

Toimetaja: TOOMAS ABEL