13.01.23

 

HÄÄDEMEESTE VALLA ARENGUKAVA MUUTMISE EELNÕU

Arengukava eelnõu on avalikustatud 13.07.2022- 10.08.2022.

Avalikustamise ajal on kõigil võimalus teha ettepanekuid eelnõu täiendamiseks või muutmiseks. Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsuse e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või kirjalikult vallamaja aadressile Pargi tee 1, Uulu või teenuskeskusesse Pärnu mnt 13, Häädemeeste hiljemalt 10.08.2023 kell 10.00

 

Häädemeeste valla arengukava 2022-2026

Häädemeeste valla arengukava 2022-2026 seletuskiri

Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026

 

Häädemeeste valla arengukava tegevuskava 2022-2026 lisad:

Lisa 1  Haridus ja noorsootöö

Lisa 2 Loodus- ja elukeskkond

Lisa 3. Ettevõtlus- ja arendustegevus

Lisa 4 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Lisa 5 Kultuur, sport ja vaba aeg

Lisa 6 Turvalisus

Lisa 7 Juhtimine, regionaalhaldus

 

Häädemeeste valla arengukava eelarvestrateegia 2023-2026 lisad:

Lisa 1 Strateegia vorm

Lisa 2 Strateegia vorm arvestusüksus

 

Rahva poolt tehtud muudatusettepanekud:

Häädemeeste valla arengukava muudatusettepanekud 2022


 


 

Toimetaja: ANTS JÄRV