1.09.23

 

HÄÄDEMEESTE VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2023-2027 JA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2024-2027 EELNÕU AVALIKUSTAMINE

Eelnõu on avalikustatud 1.09.2023- 15.09.2023.

Avalikustamise ajal on kõigil võimalus teha ettepanekuid eelnõu täiendamiseks või muutmiseks.

Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsuse e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või kirjalikult vallamaja aadressile Pargi tee 1, Uulu või teenuskeskusesse Pärnu mnt 13, Häädemeeste hiljemalt 15.09.2023 kell 23.59

Avalikud tutvustused:

Häädemeeste Seltsimajas                                7.09.2023 kell 16.00

Uulu Kultuuri - ja Spordikeskuses                  11.09.2023 kell 17.00

 

Eelnõu avalik arutelu toimub 19.09.2023 kell 17.00 Uulu külas, Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse saalis.

 

Häädemeeste valla arengukava 2023-2027

Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2024-2027


 


 


 

Toimetaja: ANTS JÄRV