« Tagasi

Uulu külas Kirsisalu tee 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Häädemeeste Vallavalitsus võttis 09.08.2022 korraldusega nr 346 vastu Häädemeeste vallas Uulu külas asuva Kirsisalu tee 7 kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks üksikelamukrundiks, lisaks teemaa kinnistu eraldamine. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringuala suurus on 1,1 ha.

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 05.11.2022-19.11.2022. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Häädemeeste valla veebilehel (https://haademeestevald.kovtp.ee/planeeringute-teated) või Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald). Oma ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult aadressil haademeeste@haademeeste.ee või postiaadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond.