1.04.24TAHKURANNA AVATUD NOORTEKESKUS

 

Avatud: E-R kell 12.00 - 18.00

Asukoht: Pargi tee 1, Uulu 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa

Tahkuranna Avatud Noortekeskus asub Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses

Noorsootöötaja Karin Paal

tel: 444 8898

e-mail: noortekeskus@haademeeste.ee

Facebook: https://www.facebook.com/tahkuranna.avatudnoortekeskus

Osaline ligipääs hoonesse erivajadusega ja puudega isikutele. 

 

Tahkuranna Avatud Noortekeskus on 2008. aastast alates Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige.

Noortekeskus järgib avatud noorsootöö põhimõtteid:

  • oodatud kõik noored vanuses 7-26: noortekeskuse teenustes on osalemine on vabatahtlik, võrdseid võimalusi pakkuv ja kõigile noortele kättesaadav.
  • partnerlus noortega võrdsetel alustel: oodatud on erinevad noored, vanused ning taustad koos ühises ruumis ja tegevustes rikastavad teineteist.
  • töö toimub koos noortega: Tegevused on loodud koos noortega, arvestades nende soove ja vajadusi. Avatud noortekeskus on noortele turvaline ja toetav keskkond koos noorsootöötajaga, kus noored on oma ideede algatajad ja elluviijad.

 

Võimalused

Noortekeskus on laiendanud oma tegevusi Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses:

Noortekeskuse mängude toas on erinevaid vaba aja sisustamiseks meelepärasel võimalusi lauamängudest mänguarvutiteni. Lisaks on noortel kasutada ringide ruumi, peeglisaali, bändiruumi, Uulu raamatukogu lugemis- ja legomängunurk ning suur spordisaal. Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses toimuvad põnevad ringid, millest noored saavad osa võtta. Ringidest osavõtmine on noortele tasuta (leitav lisades).

Koostöös erinevate koostööpartneritega korraldatakse erinevaid üritusi, õppepäevi, väljasõite, lastelaagreid jms, mis on noortele tasuta. Samuti on noortel võimalus osaleda erinevates  noorteprojektides

Noortekeskus pakub noorteinfo ning nõustamisteenust.

 
 

Tahkuranna Avatud Nooretekeskuse põhimäärus (Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimääruse lisana)

 

 

Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER