1.04.24


 

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

 

Häädemeeste Lasteaed

Lasteaia 4, Häädemeeste alevik 86001, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Tel. 449 8197
e-post: lasteaed@haademeeste.ee 
Häädemeeste lasteaia põhimäärus
Häädemeeste lasteaia arengukava 2020-2023
Häädemeeste lasteaia kodukord

Takistusteta ligipääs hoonesse erivajadusega ja puudega isikutele. 

 

Kabli Lasteaed

Kabli küla 86002, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Tel. 446 5155
e-post: kablilasteaed@haademeeste.ee
Kabli lasteaia põhimäärus

Takistusteta ligipääs hoonesse erivajadusega ja puudega isikutele. 

 

Tahkuranna Lasteaed

Sadama 12, Võiste alevik 86501, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Tel. 446 0129
e-post: tahkurannalak@haademeeste.ee
http://tla.tahkuranna.ee/index.php
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Takistusteta ligipääs hoonesse erivajadusega ja puudega isikutele. 

 

Uulu Lasteaed

Pargi tee 3, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Tel. 444 8899, 5347 3335
e-post: uulu.la@haademeeste.ee
h
ttp://uululasteaed.haademeeste.ee

Uulu Lasteaia põhimäärus
 

Takistusteta ligipääs hoonesse erivajadusega ja puudega isikutele.