Arvete esitamine Häädemeeste Vallavalitsusele alates 01.juulist 2019. a.

 

Alates 1. juulist 2019 saab Häädemeeste Vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele esitada ainult e-arveid!
» Palume arveid failidena enam mitte saata, vaid esitada need masinloetaval kujul läbi raamatupidamissüsteemi
» Neil äri- ja mittetulundusühingutel, kel selleks võimalus puudub,  saavad arved esitada ettevõtjaportaalis e-arveldaja kaudu
» Lisainfo ja e-arveldamise juhised (Rahandusministeerium)

Küsimuste korral pöörduge vallavalitsuse raamatupidamise poole tel 444 8895.