Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2019-2022 avalik väljapanek

 

Käesoleva arengukava eesmärgiks on  haridusvaldkonna kui ühe olulisema valdkonna analüüs ja sellest tulenevalt  tegevussuundade  väljatöötamine haridusvaldkonna vajaduspõhiseks,  süsteemseks ja jätkusuutlikuks arendamiseks Häädemeeste vallas.

Ettepanekuid saab esitada 5. jaanuarini 2020. a Häädemeeste Vallavalitsusele.

Kuna ettepanekute esitamise tähtaeg langeb puhkepäevale, saab ettepanekuid esitada kuni 6. jaanuarini 2020.

Ettepanekute avalik arutelu toimub 09. jaanuaril 2020 kell 17.00 Häädemeeste seltsimajas (Suurküla 4, Häädemeeste alevik).