HÄÄDEMEESTE VALLAS HÄÄDEMEESTE ALEVIKUS ASUVA KOOLI TN 8-1 KORTERIOMANDI MÜÜGITINGIMUSED

 

Häädemeeste vald müüb kirjalikul enampakkumisel raha eest Häädemeeste vallale kuuluva korteriomandi, mis asub Häädemeeste alevikus. Müük toimub vastavuses Häädemeeste Vallavolikogu otsusega 24.10.2019 nr 41 ning Häädemeeste valla vallavara valitsemise korraga.

Korteriomandi andmed:
Katastritunnus 21301:006:0269, kinnistusregistriosa number 4253606, mis koosneb 283/2146 mõttelisest osast kinnistust pindalaga 1862 m² ja reaalosast korterile nr 1 üldpinnaga 28,30 m².

Kinnistu alghind on 500.- eurot.

Enampakkumisele laekunud pakkumiste avamine toimub 26.11.2019 algusega kell 8.45 Pargi tee 1 Uulu külas Häädemeeste Vallavalitsuse ruumes (II korrusel, ruum 203).

Korteriomandi dokumentidega saab tutvuda tööpäevadel E-R kell 9.00-16.00. Kohapeal saab nimetatud varaga tutvuda eelnevalt kokkulepitaval ajal.

Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on Häädemeeste Vallavalitsuse kontole nr EE672200001120086893 makstud osavõtumaks 20.- eurot ja tagatisraha 10 % kinnistu enampakkumise alghinnast.

Enampakkumisele esitatavad ostusoovid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 26.11.2019 kell 8.30. Esitada tuleb tagatisraha ja osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid, isikut tõendav dokument (ID kaart või pass). Juriidilisel isikul lisaks volikiri juhul, kui ei ole tegemist enampakkumisel osaleva juriidilise isiku allkirjaõigusliku isikuga, juhatuse otsus enampakkumisel osalemise kohta ja enampakkumise tulemusel ostuõiguse tekkimisel väljaostukohustuse kohta. Ostusoovi võib esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile haademeeste@haademeeste.ee .

Kogu ostusumma peab olema vallavalitsuse arvele laekunud enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Ostja on kohustatud ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt kolme kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Juhul kui enampakkumise võitja loobub korteriomandi ostust või ei ilmu ostu-müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine antud korteriomandile nurjunuks, enampakkumisel osalejale ei tagastata tagatisraha.

Osalejatele, kellel ei õnnestunud soetada korteriomandit, kantakse tagatisraha tagasi arveldusarvele hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus. Ostu-müügitehingu vormistamisega seotud riigilõivu ja notaritasu kulud kannab ostja.

 

Lisainfo: Karel Tölp, vallavanem, tel. 56 673 533, e-post:   haademeeste@haademeeste.ee