Häädemeeste Vallavolikogu 16.04.2020. a istung

 

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 16.aprillil 2020. a algusega kell 16.00 zoom.us veebikeskkonnas.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Reiu küla Kure väikekoha detailplaneeringu algatamine (otsuse eelnõu nr 6)
  Ettekandja- planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik.
 2. Laadi küla Männiku III detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 7)
  Ettekandja- planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik.
 3. Laadi küla Mäeotsa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 8)
  Ettekandja- planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik.
 4. Vallavara omandamine (otsuse eelnõu nr 9)
  Ettekandja- maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg
 5. Reaalkoormatise lõpetamine (otsuse eelnõu nr 10)
  Ettekandja- maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg
 6. Häädemeeste Eakate Kodu kohamaksu suuruse kinnitamine (määruse eelnõu nr 6)
  Ettekandja- volikogu esimees Andrus Soopalu
 7. Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2020-2023 kinnitamine (määruse eelnõu nr 7)
  Ettekandja- vallavanem Karel Tölp
 8. Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019-2024 muutmise algatamine (otsuse eelnõu nr 11)
  Ettekandja- arendusspetsialist Tiiu Sommer
 9. Varalise kohustuse võtmine ja kokkuleppe sõlmimiseks loa andmine (otsuse eelnõu nr 12)
  Ettekandja- vallavanem Karel Tölp
 10. Informatsioon

 

Volikogu eelnõudega saate tutvuda SIIN

 

Koosolekuga liitumiseks klikkige alloleval lingil: