Häädemeeste Vallavolikogu 25.04.2019. a istung

 

toimub 25.aprillil 2019.a algusega kell 16.00 Häädemeeste Keskkoolis aadressil Kooli tänav 10, Häädemeeste alevik.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 

 1. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 24)
  Ettekandja- planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
 2. Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumuse korras (otsuse eelnõu nr 25)
  Ettekandja- vallavanem Karel Tölp
 3. Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019-2022 kinnitamine(otsuse eelnõu nr 26)
  Ettekandja- vallavanem Karel Tölp
 4. Osalemine kergliiklusteede toetusskeemis. Omaosaluse garanteerimine (otsuse eelnõu nr 27)
  Ettekandja- arendusnõunik Toomas Abel
 5. Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018-2023 muutmise algatamine (otsuse eelnõu nr 28)
  Ettekandja- arendusnõunik Toomas Abel
 6. Jaoskonnakomisjonide moodustamine. Jaoskonnakomisjonide koosseisude nimetamine otsuse eelnõu nr 29)
  Ettekandja- vallasekretär Ulvi Poopuu
 7. Informatsioon

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.