Häädemeeste Vallavolikogu 30.05.2019. a istung

 

30. mail 2019. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Häädemeeste valla 2019.aasta lisaeelarve vastuvõtmine. I lugemine (määruse eelnõu nr 11). Ettekandja- vallavanem Karel Tölp
 2. Laadi küla Männiküla tee 14 detailplaneeringu vastuvõtmine (otsuse eelnõu nr 29) Ettekandja-planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
 3. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks (otsuse eelnõu nr  30).
  Ettekandja- maa- ja keskkonnanõunik  Sigrit Kasemets
 4. Osaüldplaneeringute kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 31)
  Ettekandja-planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
 5. Osaühing Vesoka põhikirja muutmine (otsuse eelnõu nr 32)
  Ettekandja-OÜ Vesoka juhataja Ago Raudsepp
 6. Pädevuse delegeerimine (määruse eelnõu nr 12)
  Ettekandja-humanitaarvaldkonna abivallavanem Helve Reisenbuk
 7. Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019-2022 muutmine (otsuse eelnõu nr 33)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
 8. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Häädemeeste vallas (määruse eelnõu nr 13)
  Ettekandja-vallasekretär Ulvi Poopuu
 9. Häädemeeste valla 2019.aasta lisaeelarve II lugemine. Lisaeelarve vastuvõtmine (määruse eelnõu nr 11).
  Ettekandja- vallavanem Karel Tölp  
 10. Informatsioon

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.