Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 16. aprilli istungil Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019-2024 muutmise

 

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 16. aprilli istungil Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019-2024 muutmise ja kehtestas arengukava eelnõu ettepanekute esitamise, avalikustamise ja avaliku arutelu ajad alljärgnevalt:

  •  Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 19.06.2020

Tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorrast saab muudatusettepanekuid esitada:

  • e-kirjaga, aadressil haademeeste@haademeeste.ee;
  •  kirjalikult posti teel Häädemeeste Vallavalitsusele Pargi tee 1, Uulu küla 86502 või Häädemeeste Teenuskeskusele Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001;
  • käsipostiga aadressidel vallavalitsuse või teenuskeskuse ukse kõrval asuvatesse postkastidesse;
  • läbi digitaalse keskkonna EVALD.

 

Arengukava eelnõu avalikustatakse alates 13.07.2020 kuni 10.08.2020 (vähemalt 3 nädalat).

Arengukava avalik arutelu korraldatakse Uulus, Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 11.08.2020 kell 16.00.

Arengukava esitatakse esimeseks lugemiseks Häädemeeste Vallavolikogu käesoleva aasta augustikuu istungile.