Euroopa Parlamendi valimised

 

 

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisteks on moodustatud Häädemeeste vallas 6 valimisjaoskonda.

Elektrooniline hääletamine 16.-22.05.2019

Elektrooniliselt saab hääletada 16.05.2019 kell 9.00 kuni 22.05.2019 kell 18.00.

Eelhääletamine 20.-22.05.2019

Kõik valimisjaoskonnad on avatud eelhääletuse ajal 20.05.2019 kuni 22.05.2019 kell 12.00-20.00.

Väljaspool elukohta saab hääletada eelhääletuse ajal:
- valimisjaoskonnas nr 1 (asukohaga Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Häädemeeste teenuskeskus )
- valimisjaoskonnas nr 5 (asukohaga Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, Häädemeeste vallamaja)

Valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist korraldab eelhääletuse ajal valimisjaoskond nr 1 (asukohaga Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Häädemeeste teenuskeskus). Asukohas hääletamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 22.05.2019 kell 14.00.

Hääletamine valimispäeval 26.05.2019

Valimispäeval, 26.05.2019 on avatud kõik valimisjaoskonnad kell 9.00-20.00. 
Valimispäeval saab ka kodus hääletada. Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 26.05.2019 kell 14.00. Taotluse võib elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada valimispäeval 9.00-14.00 ka telefoni teel.

Valijad, kelle elukoht on rahvastikuregistrisse kantud Häädemeeste valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 5 (asukohaga Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, Häädemeeste vallamaja)

 

Valimisjaoskondade asukohad:

1) valimisjaoskond nr 1 – Häädemeeste teenuskeskus, Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond; 
2) valimisjaoskond nr 2 - Kabli seltsimaja, Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond; 
3) valimisjaoskond nr 3 - Massiaru raamatukogu, Massiaru küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond; 
4) valimisjaoskond nr 4 - Treimani rahvamaja, Treimani küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond; 
5) valimisjaoskond nr 5 – Häädemeeste vallamaja, Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond; 
6) valimisjaoskond nr 6 – Külakeskus Tahku Tare, Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond.

 

EUROOPA PARLAMENDI VALIMISE HÄÄLETAMISSEDELITE ÜLELUGEMINE

Häältelugemiskomisjoni ülesandeid Euroopa Parlamendi valimistel täidab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla või linna valimiskomisjon (Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 9 lg 4). 

Häädemeeste valla valimiskomisjon:

komisjoni esimees: Ulvi Poopuu, aseesimees Tiiu Sommer
komisjoni liikmed: Toomas Abel, Tõnu Kiiver, Monika Kunder
asendusliikmed: Iris Hahlberg, Helene Klein

Euroopa Parlamendi valimise hääletamissedelite ülelugemine (Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 59 lg 1) toimub 27.mail 2019.a algusega kell 10.00 Häädemeeste  Vallavalitsuses Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald. 

 

Euroopa Parlamendi valimistoimingud ja tähtajad.