Häädemeeste Muusikakoolis on algavaks õppeaastaks veel mõned vabad õpilaskohad

 

Õppida saaks klaverit, viiulit, puhkpille (klarnetit, plokkflööti ja saksofoni) ning näppepille (mandoliin, kitarr, ukulele).
Kõikide erialadega kaasneb üldõpe – solfedžo ja muusikalugu.

Huvilisi ootame katsetele ja tutvumisele esmaspäeval, 26. augustil kell 15.00  Pärnu mnt.32, Häädemeeste. 

Täpsem teave telefonil 5340 0646 Tiia Soomre.

Kohtumiseni!