Häädemeeste Vallavolikogu 24.10.2019. a istung

 

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 24. oktoobril 2019. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2024 II lugemine. Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2024 vastuvõtmine.  (määruse eelnõu nr 16)
  Ettekandja-arendusspetsialist Tiiu Sommer
  Kaasettekandja-finantsjuht Valli Roosmaa
  Kaasettekandja-vallavanem Karel Tölp
 2. Häädemeeste valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ning eluruumi tagamise teenuse osutamise korra kehtestamine  (määruse eelnõu nr 17)
  Ettekandja- sotsiaalnõunik Eha Säde
 3. Laadi küla Männiküla tee 14 kinnistu detailplaneeringu algatamine (otsuse eelnõu nr 39)
  Ettekandja-planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
 4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (otsuse eelnõu nr 40)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
 5. Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras (otsuse eelnõu nr 41)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
 6. Häädemeeste Vallavolikogu 04.10.2017 otsuse nr 50 „Hoonestusõiguse seadmine" muutmine (otsuse eelnõu nr 42)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
 7. Informatsioon
 • Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengute minevik, olevik ja tulevik Häädemeeste vallas.
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
  Kaasettekandja-arendusspetsialist ja  vee-ettevõtete nõukogude esimees Tiiu Sommer

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.