Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringu menetluse uuendamise avalik teabepäev kutsub osalema

Seoses Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringu menetluse uuendamisega oodatakse kõiki huvilisi kolmapäeval, 28. aprillil 2021 kell 17:00-19:00 veebis toimuvale teabepäevale, kus planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostajad tutvustavad käimasolevat
protsessi, planeeringu lähteseisukohti ning uuendatud KSH programmi.
Samuti antakse ülevaade projekti edasisest ajakavast.
Infopäevaga on võimalik liituda SIIN
Kohtumise lõpus on kõigil võimalus ekspertidele esitada küsimusi.

Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringu ja KSH uuendamine puudutab umbes 40 km lõiku Pärnu ja Eesti-Läti piiri vahelisel alal. Uuendamine viiakse läbi riigikohtu 2020. aasta otsuse alusel tühistatud trassilõikudes.

Vastavalt kohtuotsusele oli võimalik algatada tühistatud trassilõikudes uus planeering või uuendada vana maakonnaplaneeringu menetlust vastavalt selle algatamise ajal kehtinud normidele. Arvestades planeerimisprotsessi sisulist tööd, kestvust ja maksumust, Rail Baltica
projekti rahvusvahelisi kokkuleppeid ning muid tegureid, otsustas riigihalduse minister sobivamaks maakonnaplaneeringu menetluse uuendamise.

Planeeringu korraldaja on Rahandusministeerium, projekti koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning peatöövõtjateks on konsortsium OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Saksamaa) ja PROINTEC S.A. (Hispaania). Alltöövõtjad: maakonnaplaneering - Skepast&Puhkim OÜ (Eesti), KSH uuendamine - Estonian, Latvian & Lithuanian Environment SIA
(Eesti/Läti).