Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HALDUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Haldusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on Häädemeeste valla hallatavate objektide (teede, tänavate ja avalike alade) korrashoiu tagamine, sh teetööde kavandamine, teehooldus- ja liikluskorraldusvahenditega seonduvate küsimuste lahendamine, valla majandusküsimuste ja hoonete halduse korraldamine, tegevuste koordineerimine.

Kandidaat peab vastama avaliku teenistuse seaduse § 14 sätestatud nõuetele ning omama kõrgharidust või keskharidust ja sellele lisanduvat eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust ning töökogemust sarnasel ametikohal.

Omalt poolt pakume:

  • motiveerivat töötasu;
  • ametiauto kasutamise võimalust;
  • puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks esitada avaldus ja elulookirjeldus sh töö- või teenistuskäik (CV) hiljemalt 4. aprilliks 2023. a aadressile haademeeste@haademeeste.ee  märgusõnaga "haldusspetsialist".

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 5361 8875, vallavanem Külliki Kiiver.