Konkurss Häädemeeste Lasteaia lasteaiaõpetaja ametikohale

Häädemeeste Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale 1,0 koormusega, tähtajalise lepinguga, tööle asumisega alates 26.08.2019.

Avaldus, CV ja erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt  22.juuliks 2019 e-posti aadressil: lasteaed@haademeeste.ee

Täiendav info lasteaia direktori telefonil 566 291 25