Nepste V ja Nepste VI liivakarjääri keskkonnalubade taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Nõmme linnaosa, Tallinn, 10916 Harju maakond, Eesti) esitatud Nepste V ja Nepste VI liivakarjääri keskkonnaloa taotlused.

 

  • Nepste V liivakarjääri keskkonnaloa taotlus on esitatud 24.08.2021 ja registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 24.08.2021 dokumendina nr DM-116840-1.

Taotletav Nepste V liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas riigile kuuluval kinnistul Laiksaare metskond 2 (katastritunnus 21302:001:0094). Taotletava Nepste V liivakarjääri mäeeraldise pindala on 17,74 ha ja teenindusmaa pindala on 23,10 ha. Seisuga 05.04.2021 on Nepste V liivakarjääri mäeeraldisega seotud ehitusliiva aktiivne tarbevaru 313 tuh m3, millest kaevandatav varu on 287 tuh m3, ning täiteliiva aktiivne tarbevaru on 279 tuh m3, millest kaevandatav varu on 258 tuh m3. Maavara kaevandamise  keskmiseks aastamääraks taotletakse 78 tuh m3. Kaevandatavat maavara plaanitakse kasutada ehituses ja teedeehituses. Keskkonnaluba taotletakse 7 aastaks. Kaevandatud maa korrastatakse veekoguks ja metsamaaks.

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris eelneval kokkuleppel.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/, lisades otsingusse menetluse numbri M-116840.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade on avalikustatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, teadaande number on 1822570.

 

  • Nepste VI liivakarjääri keskkonnaloa taotlus on esitatud 24.08.2021 ja registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 24.08.2021 dokumendina nr DM-116839-1.

Taotletav Nepste VI liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas riigile kuuluval kinnistul Laiksaare metskond 2 (katastritunnus 21302:001:0094). Taotletava Nepste VI liivakarjääri mäeeraldise pindala on 11,34 ha ja teenindusmaa pindala on 16,19 ha. Seisuga 10.05.2021 on Nepste VI liivakarjääri mäeeraldisega seotud täiteliiva aktiivne tarbevaru 219 tuh m3, millest kaevandatav varu on 192 tuh m3 . Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 28 tuh m3 . Kaevandatavat maavara plaanitakse kasutada ehituses ja teedeehituses. Keskkonnaluba taotletakse 7 aastaks. Kaevandatud maa korrastatakse veekoguks ja metsamaaks.

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris eelneval kokkuleppel.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/, lisades otsingusse menetluse numbri M-116839.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade on avalikustatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, teadaande number on 1822581.