« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

 

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Uulu külas, Põllu (84801:001:0344, 4625 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu poolt 27.03.2002 kehtestatud Väljaotsa detailplaneeringust. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala tingimusi, suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 12.05.2022 kuni 22.05.2022 Häädemeeste vallamajas Pargi tee 1, Uulu küla tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee/.

Arvamused esitada hiljemalt  22.05.2022.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee.