Riigikogu valimise hääletamissedelite ülelugemine

 

Häältelugemiskomisjoni ülesandeid Riigikogu valimistel täidab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla või linna valimiskomisjon (Riigikogu valimise seaduse § 13 lg 3). 

 

Häädemeeste valla valimiskomisjon:

komisjoni esimees: Ulvi Poopuu, aseesimees Tiiu Sommer

komisjoni liikmed: Toomas Abel, Tõnu Kiiver, Monika Kunder

asendusliikmed: Iris Hahlberg, Helene Klein

 

Riigikogu valimise hääletamissedelite ülelugemine (Riigikogu valimise seaduse § 60 lg 2) toimub 04. märtsil 2019.a algusega kell 10.00 Häädemeeste  Vallavalitsuses Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald.